Tin trong tỉnh

Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh


Ngày cập nhật: 26/03/2021 9:07:05 SA

Chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương bàn bạc, thảo luận đi đến thống nhất để HĐND tỉnh ban hành các quyết sách đúng đắn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng- an ninh (QP-AN) của tỉnh. Để các kỳ họp HĐND đạt chất lượng cao, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được thực hiện kỹ càng, đúng luật.

 

Kỳ họp cuối năm 2020, HĐND tỉnh quyết nghị nhiều chính sách quan trọng cho sự phát triển của tỉnh - Ảnh: T.C.L​

 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa VII đã tổ chức 20 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ, 10 kỳ họp để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND phân công các ban phối hợp với các cơ quan của UBND trong quá trình chuẩn bị nội dung và thẩm tra các nội dung theo luật định. Nội dung đưa ra xem xét, quyết định tại kỳ họp HĐND tỉnh được lựa chọn kỹ, sát thực tiễn địa phương, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào những vấn đề bức xúc, còn vướng mắc trong quá trình triển khai cần tháo gỡ kịp thời. Các kỳ họp HĐND thường xuyên được cải tiến, đảm bảo hợp lý và khoa học nên ngày càng có hiệu quả, chất lượng hơn.

 

Trước kỳ họp, Thường trực HĐND và UBND tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị. Đây là hoạt động trở thành nền nếp, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp HĐND tỉnh. Đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, Thường trực HĐND, UBND thống nhất những định hướng, nguyên tắc để làm căn cứ cho các cơ quan chuyên môn xây dựng báo cáo và các ban HĐND tỉnh thẩm tra hoặc xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng. Đối với những nội dung chuẩn bị chưa kỹ, quan điểm chưa thống nhất, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục bàn bạc để đi đến thống nhất hoặc để lại trình kỳ họp sau.

 

Trong nhiệm kỳ, các kỳ họp của HĐND tỉnh được tổ chức có nhiều đổi mới, chất lượng, từ đó có tác động nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Chương trình kỳ họp bố trí hợp lý; giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường; HĐND nghe báo cáo và thảo luận từng nội dung; tổ chức chất vấn tại kỳ họp theo nhóm vấn đề; kết hợp hợp lý việc thảo luận ở tổ với thảo luận tại hội trường. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Thường trực HĐND tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ tiếp theo.

 

Chủ tọa điều hành kỳ họp đúng luật, dân chủ, công khai, thẳng thắn, linh hoạt, nêu rõ nội dung vấn đề, cung cấp thông tin và gợi ý thảo luận, kết luận ngắn gọn, rõ ràng, khách quan, có sức thuyết phục, phát huy trí tuệ của đại biểu, thực hiện đúng chương trình, nội dung đã thông qua. Các điều kiện đảm bảo cho tổ chức kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định.

 

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động tham dự các cuộc họp, hội thảo do các ngành và UBND tỉnh tổ chức để nắm thông tin, tham gia, góp ý kiến ngay từ khâu soạn thảo báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong quá trình chuẩn bị kỳ họp. Tài liệu kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, đúng tiến độ, đúng luật, được gửi đến đại biểu và các ban HĐND tỉnh theo thời gian quy định. Các dự thảo nghị quyết có tính quy phạm đều được Sở Tư pháp thẩm định chặt chẽ và UBND tỉnh xem xét. Từng bước giảm dần gửi tài liệu giấy, đến nay tài liệu được chuyển đến đại biểu qua mạng thông tin điện tử.

 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra 289 dự thảo nghị quyết, 261 báo cáo, đề án của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn về các lĩnh vực KT-XH, QP-AN. Sau khi Thường trực HĐND tỉnh có thông báo phân công nhiệm vụ, các ban HĐND xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm tra và phân công thành viên trong ban nghiên cứu, giám sát, khảo sát hoặc tổ chức hội nghị chuyên đề để lấy ý kiến tham gia của cử tri và đối tượng chịu tác động trực tiếp, nắm tình hình địa phương, đơn vị về những nội dung liên quan đến thẩm tra.

 

Nội dung thẩm tra là xem xét việc tuân thủ quy trình; tính đầy đủ của tài liệu như: Tờ trình, dự thảo nghị quyết, bản tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo nghị quyết, ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp; sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình phát triển KT - XH ở địa phương; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật hiện hành; gợi mở những vấn đề cần thảo luận, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND xem xét, thảo luận và đặc biệt là thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của ban HĐND làm cơ sở để HĐND quyết nghị.

 

Sau thẩm tra, các ban HĐND tỉnh tổng hợp những vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa báo cáo, dự thảo nghị quyết với báo cáo thẩm tra để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét. Từ kết quả công tác thẩm tra, các ban HĐND tỉnh đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chưa trình ra kỳ họp những nội dung chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, hoặc chưa chuẩn bị kỹ nội dung. Một số tờ trình qua thẩm tra, các ban HĐND tỉnh trình ra kỳ họp biểu quyết từng phần, hoặc điều chỉnh một số nội dung trước khi HĐND quyết nghị. Các nội dung thẩm tra của các ban HĐND tỉnh hầu hết được UBND tỉnh tiếp thu, nhiều đề xuất, kiến nghị đồng tình đưa vào nghị quyết của HĐND tỉnh. Điều đó khẳng định về chất lượng thẩm tra của các ban HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên.

 

Đại biểu HĐND tỉnh tham dự cơ bản đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, đạt khoảng 90 - 95% trên tổng số đại biểu. Các đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu và tham gia phát biểu thảo luận, chất vấn. Tại mỗi kỳ họp HĐND tỉnh trung bình có từ 45 - 50 lượt đại biểu phát biểu thảo luận, chất vấn. Đa số ý kiến đều thể hiện được trách nhiệm, quan điểm, có nghiên cứu sâu, với tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của tỉnh.

 

Tất cả các kỳ họp HĐND tỉnh đều được quan tâm thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể Nhân dân được rõ. Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND gửi văn bản, thông báo đến cơ quan thông tấn, báo chí để thông tin về kỳ họp. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tham dự các kỳ họp để đưa tin, tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn, phiên bế mạc; tổ chức các tuyến tin, bài phản ánh sâu về các nội dung diễn ra tại kỳ họp, những vấn đề dân sinh bức xúc đang được dư luận, Nhân dân quan tâm để đưa ra chất vấn. Trang thông tin điện tử của cơ quan HĐND tỉnh thường xuyên cập nhật, kịp thời phản ánh các hoạt động của HĐND tỉnh và hoạt động thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp HĐND. Đường dây nóng được trực trong suốt quá trình diễn ra kỳ họp để tiếp nhận kịp thời những thông tin, vấn đề bức xúc mà người dân phản ánh đến kỳ họp.

 

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bùi Thị Vân cho biết: “Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, nhất là trong công tác chuẩn bị các kỳ họp. Trong tất cả các khâu chuẩn bị đều được tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và các cơ quan hữu quan, tạo sự thống nhất nội dung và các điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, giúp HĐND tỉnh quyết nghị những chính sách đúng đắn cho sự phát triển của tỉnh”.

baoquangtri.vn

 


Lần xem: 14  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (26/3/2021)
Vượt khó để sản xuất vụ Đông Xuân (25/2/2021)
Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu-2021 (18/2/2021)
Chợ hoa Xuân Tân Sửu 2021 tại Công viên Fidel (3/2/2021)
Thành công Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới (2/2/2021)
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Trị về tăng cường phòng, chống COVID-19 (29/1/2021)
Lễ hội xuống đồng, mong mùa bội thu (11/1/2021)
Tăng cường phòng, chống Covid-19, bảo đảm Nhân dân đón Tết an toàn (8/1/2021)
10 sự kiện nổi bật năm 2020 (4/1/2021)
Giải pháp phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững ở Đakrông (22/12/2020)
Khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp (17/12/2020)
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ (14/12/2020)
HĐND tỉnh thông qua nhiều chính sách đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các vùng, lĩnh vực cần ưu tiên (10/12/2020)
Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2020 (12/11/2020)
Tập trung nguồn lực giúp dân khôi phục cuộc sống sau bão lũ (3/11/2020)
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 9 (27/10/2020)
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16/10/2020)
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16/10/2020)
Để nền nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả (7/9/2020)
Khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu (13/8/2020)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội TP Đông Hà trong vòng 15 ngày (10/8/2020)
Quảng Trị: Nâng mức cảnh báo, khẩn trương truy vết F1, F2 liên quan đến 2 ca Covid-19 (7/8/2020)
Quảng Trị ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên (7/8/2020)
Tạm dừng nhiều hoạt động để quyết liệt phòng, chống COVID-19 (3/8/2020)
Ngành Tuyên giáo khẳng định vai trò "dẫn đường" trong công tác tuyên truyền (30/7/2020)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách (27/7/2020)
Triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020 (7/7/2020)
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở (3/6/2020)
Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức lễ hội với thông điệp hòa bình tại Quảng Trị (2/6/2020)
Hội nghị phản biện đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (28/5/2020)

Thống kê truy cập

1223302

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 

Copyright 2021 by ICTQT.VN