Tin hoạt động

Hội Nông dân - Sở Khoa học&CN ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025


Ngày cập nhật: 22/10/2021 9:54:23 SA

 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 07- CTrPH/HNDVN-BKHCN ngày 31/5/2021 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học & Công nghệ;Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025; Kế hoạch số 1569/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 133 - CV/TU  ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 - KL/TW ngày 02/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 21/10/2021, Hội Nông dân tỉnh - Sở Khoa học&CN tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự, về phía Sở có đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc sở. Về phía Hội Nông dân tỉnh, có đồng chí Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội cùng các đồng chí trong Thường trực; Trưởng các Ban chuyên môn, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Trên cơ sở phát huy kết quả của chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học&CN giai đoạn 2015 - 2020, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới, Hội Nông dân và Sở Khoa học&CN tỉnh Quảng Trị thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung sau:

Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ. Về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể; xây dựng và nhận rộng các mô hình kinh tế nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, liên kết chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, hỗ trợ hội viên Hội Nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, giúp nông dân tham gia và hưởng lợi các chính sách về hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Phát động phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tổ chức các cuộc thi như: “Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông”, “Nhà khoa học của Nhà nông”..Đồng thời biểu dương, động viên, khuyến khích các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa trong sản xuất của người nông dân. Tập trung hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình 5 - 10 nông dân/tổ hợp tác/hợp tác xã trong việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm sáng tạo nhà nông...

Ngọc Nhân

Lần xem: 51  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức đào tạo trực tuyến giảng viên về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường (30/11/2021)
Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên Hội Nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (22/11/2021)
Hội Nông dân tỉnh phối hợp phát động “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới” (14/11/2021)
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (12/11/2021)
Hội Nông dân tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (3/11/2021)
Tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nông dân (1/11/2021)
Hội Nông dân - Sở Khoa học&CN ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 (22/10/2021)
Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI (13/10/2021)
Giao ban công tác Hội quý III (14/9/2021)
Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (24/8/2021)
Kiểm tra, nghiệm thu mô hình thực hiện Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị” (11/8/2021)
Hội Nông dân tỉnh: Tập huấn phòng, chống bệnh Lao cho cán bộ Hội cơ sở (26/7/2021)
Khởi công nhà mái ấm nông dân tại xã Linh Trường (Gio Linh) (16/7/2021)
Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản và nắm tình hình hoạt động cuả Trung tâm Hỗ trợ Nông dân các tỉnh, thành Hội (9/7/2021)
Hải Lăng: Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; bầu bổ sung BCH, BTV và chức danh Phó Chủ tịch (2/7/2021)
UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (1/7/2021)
Nông dân Quảng Trị hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang (21/6/2021)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức buổi phát động Hưởng ứng tham gia đóng góp phòng, chống covid - 19 (12/6/2021)
Đồng hành cùng hội viên nông dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế (8/6/2021)
Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (27/5/2021)
Hội Nông dân tỉnh vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho nông dân tỉnh Sóc Trăng (25/5/2021)
Chương trình hành động của ứng cử viên là cán bộ Hội Nông dân tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (14/5/2021)
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm các chốt Biên phòng và nhà dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa (10/5/2021)
Hội Nông dân thị trấn Gio Linh phối hợp khánh thành công trình “Cụm đèn chiếu sáng” tại nhà Bia ghi danh liệt sĩ (29/4/2021)
Hội Nông dân tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (26/4/2021)
Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát đánh giá tác động của FTAs đối với ngành hàng cà phê Hướng Hóa (22/4/2021)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hội viên nông dân nghèo (19/4/2021)
Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội biên phòng tỉnh năm 2019 - 2020 (19/4/2021)
Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2021 (24/3/2021)
Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương tại thị trấn Cam Lộ (18/3/2021)
Copyright 2021 by ICTQT.VN