Tin hoạt động

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới


Ngày cập nhật: 08/04/2022 1:52:16 CH

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hội nông dân có vai trò là trung tâm và nòng cốt, nông dân được xác định là chủ thể trong quá trình xây dựng NTM. Nhận thức rõ vai trò của mình, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều nội dung, việc làm cụ thể, từ đó góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

 

Hội Nông dân huyện Đakrông phát động xây dựng con đường nông dân tự quản trong xây dựng nông thôn mới - Ảnh: T.L

 

Thời gian qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân; cấp phát hàng chục ngàn tờ rơi, tài liệu liên quan đến nông nghiệp, nông dân và NTM... Từ đó góp phần giúp cán bộ, hội viên nông dân nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng NTM, để chủ động tham gia xây dựng NTM với nhiều việc làm thiết thực. Nhờ vậy, khắp các địa phương trong tỉnh, nông dân đã tự nguyện hiến đất, hiến cây ngày công lao động cũng như đóng góp tiền của để xây nhà văn hóa, sửa chữa và xây mới đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng ... trên tinh thần tự nguyện, tự giác.

 

Cùng với đó, các hội viên nông dân cũng chủ động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh, phòng chống, tố giác tội phạm, đồng thời tích cực tham gia phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa.

 

Đặc biệt, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Chú trọng phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đến các nông hộ. Hội Nông dân các cấp còn tích cực tham gia và thực hiện chương trình “thắp sáng đường quê”, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, ngày thứ 7 vì nông thôn mới, xây dựng tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể về thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Bến cho biết: “Trên cơ sở lộ trình thực hiện của tỉnh và chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực hiện về xây dựng NTM cấp xã, xây dựng NTM tại các thôn. bản và xây dựng huyện NTM, huyện NTM kiểu mẫu, các cấp hội triển khai đăng ký và đảm nhận thực hiện các tiêu chí NTM phù hợp với thực tiễn hoạt động hội và phong trào nông dân.

 

Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tập trung phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

 

Hằng năm, chúng tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu mỗi cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 hoạt động/mô hình cụ thể, thiết thực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; có ít nhất 1 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, hằng năm có trên 60% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; mỗi cơ sở hội giúp đỡ từ 10- 15% hộ nông dân nghèo thoát nghèo bền vững…”.

 

Nhiều giải pháp đã được Hội Nông dân tỉnh đề ra và quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân trong xây dựng NTM. Phối hợp với các ngành liên quan trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tham gia xây dựng NTM gắn với xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân, đồng thời tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội.

 

“Việc phát huy vai trò nòng cốt của hội nông dân, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM được hội quan tâm thực hiện. Theo đó, căn cứ vào các tiêu chí xây dựng NTM, các cấp hội tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp để đăng ký, tham gia trực tiếp đảm nhận xây dựng các chương trình, đề án, dự án hoặc tham gia các chương trình, dự án của các ngành để thực hiện các mục tiêu như: Xây dựng các mô hình thu gom và xử lý rác thải nông thôn; xây dựng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế thông qua tín chấp vay vốn cho hội viên nông dân. Tư vấn, hỗ trợ nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng về hệ thống giao thông tại địa phương và các công trình văn hóa phúc lợi... đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đạt chuẩn tiêu chí. Công khai các khoản đóng góp của các cá nhân, tổ chức, đảm bảo sự tham gia tích cực, chủ động của hội viên, nông dân; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân. Tiếp tục vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, bản, khu phố văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu”, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Bến thông tin thêm.

 Thanh Lê

Lần xem: 46  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Gặp mặt dâu rể nhân ngày gia đình Việt Nam (26/6/2022)
Đoàn công tác Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu thực tế tại Quảng Trị (15/6/2022)
Khơi dậy phong trào thi đua Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (8/6/2022)
Hội Nông dân tỉnh ký kết thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân” (25/5/2022)
Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 (20/5/2022)
Khai trương cửa hàng kết nối tiêu thụ nông sản an toàn (18/5/2022)
Hội nghị trực tuyến triền khai “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng công ty Bảo hiểm PVI” (11/5/2022)
Nông dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (9/5/2022)
Nông dân Quảng Trị 50 năm đồng hành cùng xây dựng quê hương giàu đẹp (29/4/2022)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ V, năm 2022 (23/4/2022)
Hội nghị hướng dẫn tham gia gian hàng trực tuyến tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 (14/4/2022)
Nông dân tham quan mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại Hợp tác Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong (13/4/2022)
Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới (8/4/2022)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân (4/4/2022)
Triệu Phong tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và quê hương Triệu Phong anh hùng, đổi mới phát triển” (30/3/2022)
Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2022 (23/3/2022)
Hội nghị giao ban công tác Hội quý I/2022 (17/3/2022)
Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Hội Nông dân tỉnh (15/3/2022)
Nông dân Cam Lộ đẩy mạnh hợp tác, liên kết để sản xuất hiệu quả (14/3/2022)
Một loạt chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/3/2022 (4/3/2022)
Ký cam kết trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năm 2022 (25/2/2022)
Nông dân tham quan mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Hải Quế, huyện Hải Lăng (22/2/2022)
Nuôi dê nhốt, thanh niên lãi 300 triệu đồng mỗi năm (18/2/2022)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua (15/2/2022)
Nguồn vốn vay ưu đãi giúp nông dân ổn định đời sống (14/2/2022)
Lễ phát động tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 (9/2/2022)
Ấn tượng với người cán bộ chi Hội trưởng (27/1/2022)
Tập huấn hướng dẫn nông dân cách đặt dụng cụ điều chỉnh mực nước trên đồng ruộng (24/1/2022)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 (11/1/2022)
Nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 (4/1/2022)
Copyright 2022 by ICTQT.VN
rolex daytona replica
123movies