Tin trong tỉnh

Nhìn lại những kết quả đạt được về công tác tuyên truyền miệng tại Quảng Trị năm 2021


Ngày cập nhật: 26/01/2022 3:55:28 CH

 

Năm 2021 đi qua với nhiều sự kiện, yếu tố tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng: Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, năm đầu tiên tiên học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết ĐH XIII. Đây cũng là năm đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực, kéo dài ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội toàn cầu, đất nước và tỉnh nhà.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, ngành Tuyên giáo mà đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong năm qua, công tác tuyên truyền miệng trong cả nước đã không ngừng nỗ lược, đổi mới phương thức hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật như: (1) Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (đặc biệt là thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025); (2) Hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518; xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973; (3) Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các Hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp; phát huy hiệu quả App Thông tin Tuyên giáo; (4) Duy trì các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định…

Góp phần vào thành công chung công tác tuyên truyền miệng trong cả nước, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn Quảng Trị cũng đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả đầu tiên đến từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trong năm qua, đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn với 366 đồng chí (trong đó 05 báo cáo viên Trung ương, 47 báo cáo viên cấp tỉnh, 314 báo cáo viên cấp huyện và tương đương), đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng về mọi mặt và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động tuyên truyền. Cấp ủy các cấp đã bám sát tình hình, chỉ đạo hệ thống tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền sát đúng với thực tế của địa phương, đơn vị; phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, những nội dung thông tin xấu, độc, thông tin giả, góp phần thiết thực vào việc định hướng thông tin, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về công tác tham mưu, tổ chức Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 8 hội nghị báo cáo viên với 17 chuyên đề cho 850 lượt người nghe, trong đó tổ chức tiếp nhận 04 hội nghị Báo cáo viên trực tuyến và tổ chức 04 hội nghị báo cáo viên trực tiếp. Nội dung thông tin truyền đạt tại các hội nghị báo cáo viên được nghiên cứu, lựa chọn đảm bảo tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, năm 2021, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh uỷ đã tổ chức được hơn 500 buổi tuyên truyền với 30 loại chuyên đề cho hơn 20.000 lượt người nghe. Bình quân mỗi báo cáo viên Tỉnh ủy đã thực hiện 01 buổi/tháng việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và thông tin về các vấn đề thời sự được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tương đương cùng đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở cũng đã có nhiều cố gắng, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo các cấp và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị; tập trung vào cáo vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Đặc biệt, việc tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh (diễn ra trong 02 ngày 25 - 26/11/2021) đã để lại nhiều dư âm trong mỗi cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ. Hội thi không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên mà còn được xem là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong toàn Đảng bộ, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung các văn kiện, nghị quyết đại hội đảng các cấp, từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cùng đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhìn lại một năm hoạt động trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp – năm 2021, có thể thấy, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà./.

 Theo: (Tinhuyquangtri.vn)

 


Lần xem: 47  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII: Thông qua 4 nghị quyết với sự thống nhất cao (29/6/2022)
Công bố đề án khuyến khích phát triển dược liệu gắn với chương trình OCOP và xúc tiến đầu tư sản xuất, chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh (21/6/2022)
Nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp (13/6/2022)
Phát huy thế mạnh nông nghiệp đô thị (19/4/2022)
Hiệu quả công tác dân vận (4/3/2022)
Năm 2022, người dân Quảng Trị kỳ vọng bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội (9/2/2022)
Nhìn lại những kết quả đạt được về công tác tuyên truyền miệng tại Quảng Trị năm 2021 (26/1/2022)
Ngành Nông nghiệp cần nâng tầm dự báo chiến lược để tổ chức thực hiện hiệu quả (29/12/2021)
Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022 (15/12/2021)
Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2021 (17/11/2021)
Sửa đổi, bổ sung chính sách về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 (15/10/2021)
Đông Hà: Người dân tuân thủ các quy định phòng, chống COVID-19 trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội (8/10/2021)
Thêm 02 ca dương tính với Covid-19 trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà (21/9/2021)
Áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn thành phố Đông Hà từ 12 giờ ngày 16/9 (16/9/2021)
Hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại (15/9/2021)
Những thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 5 tại tỉnh Quảng Trị (13/9/2021)
Mừng tết Độc lập trên quê hương cách mạng (1/9/2021)
Nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn thành phố Đông Hà (30/8/2021)
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng: Tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho đồng hương Quảng Trị đang gặp khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (4/8/2021)
Chống dịch với phương châm "Sớm một bước, cao hơn một cấp" (2/8/2021)
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới (30/7/2021)
Phát động Tuần lễ cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (27/7/2021)
Tổ chức trang trọng lễ viếng các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (27/7/2021)
Đề xuất điều chỉnh và ban hành Nghị quyết mới hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn (3/6/2021)
Niềm tin từ ngày hội non sông (24/5/2021)
Cử tri Hướng Hóa đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/5/2021)
Quảng Trị ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (11/5/2021)
Quảng Trị có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng (10/5/2021)
Cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 (26/4/2021)
Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (26/3/2021)
Copyright 2022 by ICTQT.VN
rolex daytona replica
123movies