Tin trong tỉnh

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII: Thông qua 4 nghị quyết với sự thống nhất cao


Ngày cập nhật: 29/06/2022 3:44:27 CH

Sáng nay 29/6, với sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 9. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự kỳ họp.
 

Quang cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII - Ảnh: Trần Tuyền

Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, kỳ họp chuyên đề lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 2 tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, gồm các nội dung: Xem xét, ban hành cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025; trong đó xem xét về nguyên tắc lồng ghép, nội dung lồng ghép các nguồn vốn thực hiện lồng ghép, cơ chế huy động bảo đảm thực hiện đúng các mục tiêu của các chương trình và thúc đẩy KT – XH phát triển. Xem xét, phân bổ nguồn vốn trung ương hỗ trợ cho các chương trình, các tiểu dự án; các ngành, địa phương bảo đảm nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

 

Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận các nội dung cùng HĐND tỉnh đưa ra những quyết nghị đúng đắn, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả, kịp thời báo cáo với cấp có thẩm quyền và góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT – XH năm 2022, Kế hoạch phát triển KT – XH hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: Trần Tuyền

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy KT – XH phát triển; trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã dành nhiều nguồn lực để nỗ lực xây dựng nông thôn mới và tăng dần qua các năm.

 

Tuy nhiên, các nguồn lực, nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần được lồng ghép, phân bổ phù hợp, hài hòa, tránh trùng lặp, lãng phí. Nếu không có sự quyết tâm, quyết liệt, cân đối từ nguồn ngân sách của các địa phương thì khó thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, cần phải nêu cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư và toàn thể người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

Thông qua 4 nghị quyết 

 

Trong phần thảo luận, các đại biểu bày tỏ quan tâm đến vấn đề phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn miền núi; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị tỉnh xem xét bố trí nguồn lực hợp lý, phù hợp với thực tiễn. Kiến nghị các sở, ngành có cam kết hỗ trợ các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định hiện hành.

 

Trên cơ sở xem xét 4 tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến giải trình của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh; HĐND tỉnh đã quyết nghị ban hành 4 Nghị quyết với sự thống nhất cao.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua 4 nghị quyết tại kỳ họp - Ảnh: Trần Tuyền

Bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, nhằm kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phân bổ vốn theo đúng quy định của trung ương, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 và kế hoạch năm 2022, gồm: Mức vốn bố trí cho từng dự án, tiểu dự án thành phần đối với chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mức vốn bố trí hỗ trợ huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, hỗ trợ thực hiện các đề án, hỗ trợ các xã theo tiêu chí đối với chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Để các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ; đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp; tránh thất thoát, lãng phí, HĐND tỉnh thống nhất cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Việc thông qua các nội dung trên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Hải.

 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hồ Quốc Hương vì có những vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật khi đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt tại xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.

baoquangtri.vn

Lần xem: 32  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Nổ lực để sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn đảm bảo an toàn thực phẩm (15/8/2022)
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII: Thông qua 4 nghị quyết với sự thống nhất cao (29/6/2022)
Công bố đề án khuyến khích phát triển dược liệu gắn với chương trình OCOP và xúc tiến đầu tư sản xuất, chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh (21/6/2022)
Nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp (13/6/2022)
Phát huy thế mạnh nông nghiệp đô thị (19/4/2022)
Hiệu quả công tác dân vận (4/3/2022)
Năm 2022, người dân Quảng Trị kỳ vọng bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội (9/2/2022)
Nhìn lại những kết quả đạt được về công tác tuyên truyền miệng tại Quảng Trị năm 2021 (26/1/2022)
Ngành Nông nghiệp cần nâng tầm dự báo chiến lược để tổ chức thực hiện hiệu quả (29/12/2021)
Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022 (15/12/2021)
Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2021 (17/11/2021)
Sửa đổi, bổ sung chính sách về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 (15/10/2021)
Đông Hà: Người dân tuân thủ các quy định phòng, chống COVID-19 trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội (8/10/2021)
Thêm 02 ca dương tính với Covid-19 trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà (21/9/2021)
Áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn thành phố Đông Hà từ 12 giờ ngày 16/9 (16/9/2021)
Hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại (15/9/2021)
Những thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 5 tại tỉnh Quảng Trị (13/9/2021)
Mừng tết Độc lập trên quê hương cách mạng (1/9/2021)
Nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn thành phố Đông Hà (30/8/2021)
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng: Tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho đồng hương Quảng Trị đang gặp khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (4/8/2021)
Chống dịch với phương châm "Sớm một bước, cao hơn một cấp" (2/8/2021)
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới (30/7/2021)
Phát động Tuần lễ cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (27/7/2021)
Tổ chức trang trọng lễ viếng các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (27/7/2021)
Đề xuất điều chỉnh và ban hành Nghị quyết mới hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn (3/6/2021)
Niềm tin từ ngày hội non sông (24/5/2021)
Cử tri Hướng Hóa đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/5/2021)
Quảng Trị ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (11/5/2021)
Quảng Trị có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng (10/5/2021)
Cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 (26/4/2021)
Copyright 2022 by ICTQT.VN
rolex daytona replica
123movies