Văn bản Trung ương Hội

 TitleModified Date 
Hướng dẫn 534 ngày 02/11/2022 của Trung ương Hội NDVN về tuyên truyền Đại hội hội nông dân các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam16/11/2022Download
Hướng dẫn 515 ngày 21/9/2022 của Trung ương Hội NDVN về công tác nhân sự đại hội Hội ND cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 202814/11/2022Download
Hướng dẫn 514 ngày 21/9/2022 về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội ND cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-202814/11/2022Download
Hướng dẫn 513 ngày 21/9/2022 của Trung ương Hội NDVN về tổ chức Đại hội ND các cấp và đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 202814/11/2022Download
Công văn 4155 ngày 08/6/2022 của Trung ương Hội NDVN về tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 202230/06/2022Download
Thể lệ 01 ngày 10/12/2021 của Trung ương Hội Nông dân VN về Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V/202217/01/2022Download
Hướng dẫn số 205 ngày 10 tháng 7 năm 2020 về quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp31/08/2020Download
Hướng dẫn số 142 ngày 15/01/2020 của BCH Trung ương Hội NDVN về công tác tuyên truyền các cấp Hội năm 202027/05/2020Download
Chỉ thị 01 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của BCH Trung ương Hội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10)30/12/2019Download
Kế hoạch số 12 ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ CT16/07/2019Download
Công văn số 423 ngày 26 tháng 4 năm 2019 của BCH Trung ương Hội NDVN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; tuần lễ ...10/05/2019Download
Kế hoạch số 06 ngày 28 tháng 01 năm 2019 của BCH TƯ Hội NDVN về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng..năm 201919/02/2019Download
Hướng dẫn số 02 ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 201919/02/2019Download
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2018-202325/12/2018Download
Chỉ thị số 02 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp,...24/01/2018Download
Quyết định số 3850 ngày 27 tháng 11 năm 2017 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội NDVN11/12/2017Download
Hướng dẫn số 280 đánh giá chấm điểm thi đua năm 2017 đối với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.06/11/2017Download
Hướng dẫn số 232 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN về Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-202326/10/2017Download
Hướng dẫn số 213 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN về tổ chức Đại hội điểm các cấp nhiệm kỳ 2018-202326/10/2017Download
Hướng dẫn số 212 về công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và xã, nhiệm kỳ 2018-202326/10/2017Download
Hướng dẫn số 211 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội ND cấp tỉnh, huyện, xã, nhiệm kỳ 2018-202326/10/2017Download
Nghị quyết số 34 - NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Hội NDVN (khóa VI) về việc thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm28/08/2017Download
Nghị quyết số 32 - NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 tại Hội nghị BCH TW Hội NDVN lần thứ 12 (khóa VI)28/08/2017Download
Thông báo số 387-TB/HNDTW ngày 26/7/2017 của BTV TW Hội NDVN về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 201814/08/2017Download
Công văn Số: 2758 - CV/HNDTW ngày 17/4/2017 V/v đôn đốc triển khai thực hiện đề án xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp24/05/2017Download
Hướng dẫn số 229-HD/HNDTW ngày 8/5/2017 về tiêu chuẩn thí sinh và hồ sơ đăng ký dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, năm 201712/05/2017Download
Thông báo số 208 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 201730/09/2016Download
Kế hoạch số 161 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 06 về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ .22/09/2016Download
Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Hội NDVN về Nâng cao chất lượng Phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi...giai đoạn 2016 - 202015/08/2016Download
Đề án số 24 của BCH Trung ương Hội NDVN về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp26/07/2016Download
Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm ..11/07/2016Download
Công văn số 1590 của BTV Trung ương Hội NDVN về tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân SXKD giỏi các cấp....20/06/2016Download
Công văn số 1516 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tiếp tục thực hiện “Nói không với thực phẩm bẩn”06/05/2016Download
Công văn số 1529 của Trung ương Hội NDVN tuyên truyền, vận động nông dân khắc phục hậu quả cá chết bất thường tại các tỉnh ven biển Bắc miền Trung06/05/2016Download
Kế hoạch sơ kết Nghị quyết 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN20/04/2016Download
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015)14/09/2015Download
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam14/09/2015Download
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông 22/07/2015Download
Thể lệ Hội thi Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 201508/07/2015Download
Chỉ thị về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến năm 201605/05/2015Download
Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ Tuyên huấn của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố năm 201516/04/2015Download
Kế hoạch phát động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội NDVN16/03/2015Download
Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 201405/03/2015Download
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư TW Đảng05/03/2015Download
công văn tuyên truyền giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 201505/03/2015Download
Điều lệ bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu03/02/2015Download
Kế hoạch tổ chức Chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 201403/02/2015Download
Huong dan công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 201531/12/2014Download
The le cuoc thi tim hieu Hien phap nuoc CHXHCN Viet Nam08/04/2015Download
Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 3 năm thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ24/12/2014Download
Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Hội ND Trung ương khóa V về tiếp tục xây dựng tổ chức24/12/2014Download
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước24/12/2014Download
Đề cương phổ biến, học tập, quán triệt Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2013-201817/09/2014Download
Hướng dẫn về thể thức văn bản Hội NDVN09/09/2014Download
Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 09/09/2014Download
Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam05/09/2014Download
Quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 05/09/2014Download
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông 05/09/2014Download
Nghị quyết: Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VI) về môi trường27/08/2014Download
Tài liệu tuyên truyền về lịch sử Hội Nông dân và phong trào Nông dân Việt Nam nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam20/08/2014Download
Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam22/07/2014Download
TUYÊN BỐ: của Hội Nông dân Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam06/06/2014Download
Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam28/03/2014Download
Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011- 201628/03/2014Download
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ14/03/2014Download
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO: TỔNG KẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN-THỰC TIỄN QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI24/02/2014Download
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỘI PHÍ VÀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ HỘI13/01/2014Download
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ VỀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM02/12/2013Download
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN CÁC DÂN TỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (GIA02/12/2013Download
ĐIỀU LỆ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM02/12/2013Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2013-201802/12/2013Download
ĐỀ CƯƠNG PHỔ BIẾN, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2013-201802/12/2013Download
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2013-201802/12/2013Download
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ BCH T.Ư HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2013 - 2018)02/12/2013Download
DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN VN KHÓA VI02/12/2013Download
BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN ỦY THÁC CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC GIAI ĐOẠN 2003 - 201202/12/2013Download
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM29/11/2013Download
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, KHÁNH TIẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM29/11/2013Download
Copyright 2023 by ICTQT.VN