VB của Đảng và Nhà nước

 TitleModified Date 
Dự thảo Luật Đất đai năm 202306/02/2023Download
Chỉ thị số 19 ngày 18/11/2022 về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 202327/12/2022Download
Công văn số 1083 ngày 9/12/2022 về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV09/12/2022Download
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV09/12/2022Download
Hướng dẫn số 75 -HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)11/11/2022Download
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 2022)11/11/2022Download
Chị thị số 16 ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội ND toàn quốc lần VIII06/09/2022Download
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ 5 khóa XIII23/08/2022Download
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ 5 khóa XIII23/08/2022Download
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ 5 khóa XIII23/08/2022Download
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ 5 khóa XIII23/08/2022Download
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV21/07/2022Download
Công văn số 517 ngày 7/7/2022 về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV21/07/2022Download
Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân. nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 204505/07/2022Download
Hướng dẫn số 49 ngày 20/4/2022 tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động..11/05/2022Download
Hướng dẫn số 50 ngày 20 tháng 4 năm 2022 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022)11/05/2022Download
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV08/12/2021Download
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA10/05/2021Download
Công điện 570 ngày 02 tháng 5 năm 2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch covid-1910/05/2021Download
Công điện 541 ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID -1926/04/2021Download
Nghị định 135 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu 24/03/2021Download
Kế hoạch số 42 ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp, NK 2021-202609/03/2021Download
Chỉ thị 02 ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng CP về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, NK 2021 - 202626/02/2021Download
Chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp NK 2021-202626/02/2021Download
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)06/11/2020Download
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh Chủ tịch nước CHXHCNVN06/11/2020Download
Nghị định 106 ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập03/11/2020Download
Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức02/06/2020Download
Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực CP về phòng,..dịch Covid 19 26/05/2020Download
Nghị quyết số 42 của ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID 1907/05/2020Download
Quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn về đại dịch COVID 1907/05/2020Download
Chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -1917/04/2020Download
Hướng dẫn số 124 ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) 16/04/2020Download
Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-1931/03/2020Download
Kế hoạch số 376 ngày 16 tháng 3 năm 2020 về tổ chức tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng30/03/2020Download
Công văn số 372 về tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng30/03/2020Download
Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM.... (11/6/1948-11/6/2018)18/05/2018Download
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm02/05/2018Download
Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 V/v phê duyệt Đề án "Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh07/02/2017Download
Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 201727/12/2016Download
Chỉ thị số 5719 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về việc nâng cao hiều quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thới21/07/2016Download
Quyết địn số 772 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...06/06/2016Download
Chỉ thị số 2956 của Bộ Nông nghiệp về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản25/04/2016Download
Quyết định số 50 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gia đình giai đoạn 2015-202025/03/2016Download
Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 202122/03/2016Download
Chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 202122/03/2016Download
Thông tư liên tịch số 43 của Bộ Nông nghiệp&PTNT, Bộ Kế hoạch&Đầu tư hướng dẫn thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra21/03/2016Download
Thông tư số 151 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ10/03/2016Download
Chỉ thị số 685 của Bộ Nông nghiệp và PRNT về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm dịp trước và sau tết Bính Thân 201627/01/2016Download
Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo27/01/2016Download
Nghị định số 61 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm27/01/2016Download
Công điện số 10598 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống vi rút Cúm A/H7N9 và các chủng vi rút gia cầm lây sang người15/01/2016Download
Nghị định Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác20/11/2015Download
Thông tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác20/11/2015Download
Hướng dẫn thủ tục thành lập Tổ Hợp tác20/11/2015Download
Luật Tổ chức chính quyền địa phương12/11/2015Download
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân12/11/2015Download
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng15/09/2015Download
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn29/06/2015Download
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội NDVN29/05/2015Download
Nghị quyết 39/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức24/11/2015Download
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế24/11/2015Download
Quyet dinh 81 cua Thu tuong Chinh phu ve phoi hop giai quyet khieu nai, to cao cho nong dan08/04/2015Download
Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam08/04/2015Download
Nghị định số 67 về một số chính sách phát triển thủy sản08/09/2014Download
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2/201419/08/2014Download
Việt Nam công bố lập trường về chủ quyền và vụ giàn khoan Hải Dương 98109/07/2014Download
Quyết định số 218-QĐ/TW10/06/2014Download
Quyết định số 217-QĐ/TW10/06/2014Download
Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 năm 2013 được Quốc hội ban hành17/04/2014Download
Luật Hợp tác xã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 201216/04/2014Download
QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BÁN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ17/02/2014Download
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/2002/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BÁO CHÍ…17/02/2014Download
CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII29/11/2013Download
QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU 29/11/2013Download
Luật Biển Việt Nam25/07/2014Download
NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA29/11/2013Download
THÔNG BÁO SỐ 129/TB-VPVP NGÀY 05/04/2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT29/11/2013Download
CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) 29/11/2013Download
KẾ HOẠCH SỐ 01-KH/BCĐTW(ĐA61) THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI NDVN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG 29/11/2013Download
NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2010/QH12 CỦA QUỐC HỘI NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2010 VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP29/11/2013Download
QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTG VỀ VIỆC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRỰC TIẾP THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓ29/11/2013Download
Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 29/11/2013Download
Copyright 2023 by ICTQT.VN