Văn bản tỉnh hội

Kế hoạch 114 ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021

Kế hoạch số 113 ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2021

Hướng dẫn số 20 ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công văn số 583 ngày 04 tháng 02 của Hội Nông dân tỉnh về việc đảm bảo công tác ATTP dịp Tết Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021

Công văn 582 ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định 588 -QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Hướng dẫn số 18 ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về Công tác Tuyên truyền năm 2021 

Nghị quyết 08 ngày 20 tháng 01 năm 2021 của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Công văn 556 ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Hướng dẫn số 17 ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Kế hoạch số 107 ngày 20 tháng 11 năm 2020 về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Công văn 520 ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân tham gia khắc phục hậu quả sau lũ lụt, thiên tai

Công văn 514 ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về việc ứng phó với mưa lớn trên diện rộng

Công văn số 512 ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930 – 14/10/2020)

Công văn số 503 ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hội ND tỉnh về ứng phó cơn bão số 5

Tin đã đưa

Nghị quyết số 06 ngày 05 tháng 8 năm 2020 tại hội nghị lần thứ bảy BCH Hội Nông dân tỉnh khóa XI về "Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi Hội giai đoạn 2020 -2025 

(4/9/2020)

Công văn số 482 ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về việc hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

(31/8/2020)

Công văn 483 ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về sao gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9)

(31/8/2020)

Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn

(31/8/2020)

Công văn số 477 ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 

(25/8/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng  (15/10/1930 - 15/10/2020)

(25/8/2020)
Công văn số 471 ngày 14/8/2020 của Hội Nông dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới (14/8/2020)

Công văn số 470 ngày 13/8/2020 của Hội Nông dân tỉnh về việc tham gia tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng

(14/8/2020)

Thông báo số 71 ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

(3/8/2020)

Công văn số 460, ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

(31/7/2020)

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

(31/7/2020)

Công văn 459 ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19

(29/7/2020)

Kế hoạch số 93 ngày 13 tháng 7 năm 2020 của BCH Hội ND tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

(14/7/2020)

Kế hoạch số 91 ngày 29/6/2020 của BCH Hội ND tỉnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 10/02/2020 của Bộ Chính trị "Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

(7/7/2020)

Kế hoạch số 90 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020

(23/6/2020)

Kế hoạch số 86 ngày 28/5/2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về tổ chức hội nghị tuyên dương hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ Hội xuất sắc giai đoạn 2015-2020

(8/6/2020)

Kế hoạch số 77 ngày 29 tháng 4 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị và Thông báo số 160-TB/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị

(9/5/2020)

Hướng dẫn số 13 ngày 08 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

(9/5/2020)

Hướng dẫn số 12 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

(27/4/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

(27/4/2020)

Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020

(2/3/2020)

Công văn số 344 ngày 26 tháng 02 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về việc Tăng cường tổ chức, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

(27/2/2020)

Kế hoạch số 66 ngày 21 tháng 02 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

(24/2/2020)

Công văn số 334 ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về cung cấp thông tin khởi nghiệp

(24/2/2020)

Hướng dẫn số 09 ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về công tác tuyên truyền năm 2020

(13/2/2020)

Công văn số 331 ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

(7/2/2020)

Công văn số: 324 ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về việc phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viện đường hô hập cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV) gây ra

(7/2/2020)

Kế hoạch số 60 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(13/1/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020) của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

(17/12/2019)

Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019) của Ban Tuyên giáo Trung ương

(17/12/2019)
Trang:
1 2 3 4 5 6

Văn bản cũ

 TitleModified Date 
Kế hoạch số 220-KH/HNDT ngày 9/6/2017 về Tuyên truyền Đại hội Hội ND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc HND VN lần thứ VII, NK 2018-202314/06/2017Download
Chương trình phối hợp số 755-CTPH/HNDT-SVHTTDL ngày 08/5/2017 giữa Hội ND tỉnh và Sở Văn hóa về đẩy mạnh các hoạt động VH,VN,GD,TDTT&DL, GĐ 2017-202010/05/2017Download
Hướng dẫn số 33-HD/HNDT ngày 08/5/2017 về Tổ chức đại hội điểm các cấp, NK 2018-202310/05/2017Download
Hướng dẫn số 32-HD/HNDT ngày 08/5/2017 về công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, NK 2018-202317/05/2017Download
Hướng dẫn số 31-HD/HNDT ngày 08/5/2017 về công tác nhân sự ĐH Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở NK 2018-202310/05/2017Download
Hướng dẫn số 29-HD/HNDT ngày 12/4/2017 về Sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 "Tăng cường và ... công tác dân vận trong tình hình mới"17/04/2017Download
Kế hoạch số 206 –KH/HNDT ngày 12/4/2017 về triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo năm 201712/04/2017Download
Kế hoạch hành động số 203-KH/HNDT ngày 24/3/2017 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị10/04/2017Download
Chương trình hành động số 45-CTHĐ/ĐĐHNDT ngày 20/3/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 10/04/2017Download
Kế hoạch số 200-KH/HNDT ngày 8/3/2017 về Tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 202324/03/2017Download
Kế hoạch số 196-KH/HNDT ngày 6/3/2017 về Tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 202309/03/2017Download
Hướng dẫn số 28-HD/HNDT ngày 2/3/2017 của BTV HND tỉnh về công tác XD Hội và phong trào nông dân vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo năm 201707/03/2017Download
Chương trình phối hợp số 1467/CTPH-BHXH-HND ngày 20/12/2016 về tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT, giai đoạn 2016-202023/02/2017Download
Kế hoạch số 194-KH/HNDT ngày 21/2/2017 của BTV Hội ND tỉnh về Hoạt động tuyên truyền năm 201723/02/2017Download
KH số 191 KH/HNDT ngày 14/2/2017 v/v thực hiện KL số 11 ngày 19/01/2017 của BBT về việc tiếp tục thực hiện CT số 08 của BBT... vấn đề ATTP20/02/2017Download
Biểu mẫu kèm Kế hoạch số 190-KH/HNDT ngày 10/2/2017 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh13/02/2017Download
Đề cương Báo cáo kèm Kế hoạch số 190-KH/HNDT ngày 10/2/2017 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh13/02/2017Download
KH số 190-KH/HNDT ngày 10/2/2017 về tổng kết 15 năm thực hiện NQ 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH TW Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo13/02/2017Download
Chương trinh công tác trọng tâm năm 2017 số 704-CTr/HNDT ngày 9/1/201707/02/2017Download
Nghị quyết số 11-NQ/HNDT ngày 23/1/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ 14, khóa X, nhiệm kỳ 2013-201807/02/2017Download
Công văn Số 697 - CV/HNDT ngày 9/1/2017 V/v tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu 201711/01/2017Download
Công văn Số 696 - CV/HNDT ngày 9/1/2017 Về việc triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2017 11/01/2017Download
Kế hoạch số 189-KH/HNDT ngày 4/1/2017 về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa 04/01/2017Download
Công văn số 687 CV/HNDT ngày 29/12/2016 Về tuyên truyền giảm tai nạn giao thông trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 201729/12/2016Download
Hướng dẫn số 27 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí Thư Lê Duẩn ( 07/4/1907 - 07/4/2017) 22/12/2016Download
Kế hoạch số 176 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Quảng Trị về hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức....16/09/2016Download
Kế hoạch số 173 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về thực hiện Đề án xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp07/09/2016Download
Kế hoạch 174 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 06/09/2016Download
Kế hoạch số 171 của BTV Hội ND tỉnh về tổ chức tổng kết 20 năm phong trào nông dân thi đua SXKDDV giỏi, giai đoạn 1996-201605/09/2016Download
Công văn số 671 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về tổ chức cuộc thi Nông dân với CNTT31/08/2016Download
Kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tiếp tục thực hiện "Nói không với thực phẩm bẩn"12/05/2016Download
Kế hoạch số 156 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 50 -CT/TW của Bộ Chính trị ....09/05/2016Download
Công văn số 543 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về tuyên truyền, vận động nông dân khắc phục hậu quả cá chết bất thường tại tỉnh Quảng Trị09/05/2016Download
Công văn số 539 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp04/05/2016Download
Kế hoạch tổng kết 20 năm phong trào SXKD giỏi....giai đoạn 1996-201620/04/2016Download
Kế hoạch số 144 của Hội ND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Quảng Trị lần thứ IV năm 201628/03/2016Download
Kế hoạch số 142 của Hội ND tỉnh tham gia phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 – 202022/03/2016Download
Công văn số 04 của Trung tâm Dạy nghề và HTND tỉnh về việc phối hợp mở lớp Cao đẳng nghề Thú y tại huyện Đakrông năm 201609/03/2016Download
Kế hoạch số 137 của Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/02/2016Download
Công văn số 495 của Hội Nông dân tỉnh về việc tham mưu, ký kết chương trình phối hợp công tác với UBND… 18/02/2016Download
Kế hoạch số 136 của Hội ND tỉnh về công tác tuyên truyền năm 201602/02/2016Download
Kế hoạch số 126 của Hội ND tỉnh về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại02/02/2016Download
Kế hoạch số 128 của Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI 06/01/2016Download
Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 201526/08/2015Download
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2015)14/09/2015Download
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2015)14/09/2015Download
Thể lệ Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 201522/07/2015Download
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ 8 khóa X, nhiệm kỳ 2013-201812/11/2015Download
ke hoach lay y kien tham gia van kien Đai hoi tinh Đang bo lan thu VI08/07/2015Download
ke hoach hoi thi tuyen truyen vien gioi nam 201512/11/2015Download
ke hoach trien khai thuc hien quyet dinh 8112/11/2015Download
Huong dan tinh Hoi ve ngay giai phong MN 30.421/04/2015Download
Câu hỏi và gợi ý đáp án thi tìm hiểu Hiến pháp năm 201320/04/2015Download
ke hoach tuyen truyen dai hoi Đang cac cap nam 201514/01/2016Download
KE HOACH TO CHUC LAY Y KIEN LUAT DAN SU12/11/2015Download
Kế hoạch số 62 về triển khai thực hiện Nghị quyết Số 20 Hội NDVN11/02/2015Download
Kế hoạch số 80 về thực hiện Nghị quyết số 19 Hội NDVN12/11/2015Download
Bản đăng ký tham dự chương trìnhbình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 201412/11/2015Download
The le cuoc thi tim hieu Hien Phap cua Hoi Nong dan tinh Quang Tri12/11/2015Download
Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 201512/11/2015Download
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015)21/04/2015Download
Đe cuong tuyen truyen 85 nam ngay thanh lap Đảng CSVN12/11/2015Download
CV tuyen truyen ATGT nam 201412/11/2015Download
Ke hoach hoi nghi dien hinh tien tien 201521/04/2015Download
KH Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo12/11/2015Download
Công văn sơ kết năm 2014 và 4 năm thực hiện Chỉ thị 0321/04/2015Download
Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 01/03/2016Download
Kế hoạch tổ chức triển khai Quy định về Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Chính trị - xã hội 01/03/2016Download
Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân cuối năm 201421/04/2015Download
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN (2011 - 2013)17/09/2014Download
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII08/12/2014Download
CV trien khai tuyen truyen Dai hoi Mat Tran15/09/2014Download
BC tổng kết Chi Hội nhiệm kỳ 2014-201615/09/2014Download
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và 3 năm thực hiện phong trào “Nông dân Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”15/09/2014Download
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh10/09/2014Download
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2014)05/09/2014Download
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2014)06/09/2014Download
Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 06/08/2014Download
Thông báo kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 7/2014 06/08/2014Download
Nghị quyết Nông thôn mới năm 201429/07/2014Download
Nghị quyết BCH Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (khóa X) về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông23/07/2014Download
tổ chức hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014)23/07/2014Download
NGHỊ QUYẾT Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ 6 khóa X, nhiệm kỳ 2013-201818/07/2014Download
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Chính trị - xã hội09/06/2014Download
Chương trình thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí năm 201427/05/2014Download
Thông báo của Trung tâm DN&HTND tỉnh về việc tuyển lao động đi xuất khẩu nước ngoài10/04/2014Download
Công văn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam08/04/2014Download
Kế hoạch Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam01/04/2014Download
Kế hoạch tổ chức tư vấn, tuyên truyền và hướng dẫn xuất khẩu lao động của Trung tâm DN& HTND tỉnh năm 2014 28/03/2014Download
Thông báo tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài27/03/2014Download
Công văn về việc hướng dẫn tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài27/03/2014Download
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ24/03/2014Download
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 285-KH/UBND NGÀY 30/01/2013 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC "THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 673-QĐ/TTG NGÀY 10/020/04/2015Download
Công văn khảo sát nhu cầu học nghề của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị17/03/2014Download
Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lần thứ VI ( 2010-2013).12/03/2014Download
Công văn ủng hộ cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa”, biển đảo quê hương và mái ấm chiến sỹ biên cương.06/03/2014Download
kế hoạch phòng chống dịch bệnh cúm A(H5N1, H7N9) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị06/03/2014Download
Hướng dẫn sơ kết 3 năm phong trào “ Nông dân Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới” 2010-2013. Kế hoạch triển khai năm 2014-2015.12/03/2014Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 201414/02/2014Download
KE HOẠCH TUYEN TRUYEN NAM 201410/02/2014Download
HUONG DAN BAO CAO CONG TAC VAN HOA TU TUONG10/02/2014Download
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN HỘI NÔNG DÂN TỈNH NĂM 2013 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 201415/01/2014Download
KẾ HOẠCH SỐ: 25 /KH-HNDT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 09/01/2014Download
HƯỚNG DẪN SỐ: 06-HD/HNDT VIỆC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 201409/01/2014Download
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 5 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2013-2018 08/01/2014Download
BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 - CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 02/12/2013Download
CÔNG VĂN HỘI NÔNG DÂN TỈNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẬP HUẤN ATGT NĂM 201302/12/2013Download
CÔNG VĂN SỐ 97 CV/HNDT V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM. 02/12/2013Download
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2013 – 2018) 02/12/2013Download
NGHỊ QUYẾT VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG HỆ THỐNG HỘI NÔNG DÂN (GIAI ĐOẠN 2013- 2018) 02/12/2013Download
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 4 (MỞ RỘNG) KHÓA IX, NK 2013-2018 02/12/2013Download
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN CUỐI NĂM 2013 02/12/2013Download
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013 02/12/2013Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 02/12/2013Download
TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ X (NHIỆM KỲ 2-13-2018)02/12/2013Download
KẾ HOẠCH LIÊN KẾT TUYỂN SINH CÁC LỚP TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 201302/12/2013Download
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH TẠI CUỘC HỌP BTV NGÀY 27/9/201302/12/2013Download
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 51 /QĐ-HNDT, NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH02/12/2013Download
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 - 14/10/2013)02/12/2013Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN QUÝ III, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2013 02/12/2013Download

Thống kê truy cập

1194170

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 

Copyright 2021 by ICTQT.VN