Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Văn bản Tỉnh

 TitleModified Date 
Thông báo Kết luận số 92 ngày 04 tháng 7 năm 2019 của PCT UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi05/07/2019Download
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019)08/05/2019Download
Kế hoạch số 1300 ngày 29 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức các hoạt động Lễ hội "Thống nhất non sông - năm 2019"23/04/2019Download
Kế hoạch số 1196 ngày 25 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019)23/04/2019Download
Chỉ thị số 01 ngày 04 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh về tổ chức Tết Kỷ Hợi năm 201914/01/2019Download
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 201813/12/2017Download
Kế hoạch số 5197 của UBND tỉnh Quảng Trị về Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 201726/10/2017Download
Quyết định số 2415 quy định về phân cấp quản lý, điều hành thực hiện chương trình MTQG... giai đoạn 2016-202026/10/2017Download
Quyết định số 23 ngày 07 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng,...giai đoạn 2017-202019/10/2017Download
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2017-202004/08/2017Download
Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực ... giai đoạn 2017-202004/08/2017Download
Quyết định số 389-QĐ/UBND ngày 03/3/2017 về phê duyệt dự án phát triển TT, CN và TS phục vụ tái cơ cấu nông -lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị (GĐ I)10/03/2017Download
Thông báo số 36/TB-SNN ngày 9/1/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 201724/01/2017Download
Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 về ban hành quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-202029/12/2016Download
Kế hoạch triển khai Chương trình Hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2016-2025 của tỉnh Quảng Trị16/11/2016Download
Danh sách xếp loại cơ sở SXKD nông, lâm, thủy sản16/11/2016Download
Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở SXKD nông lâm thủy sản 16/11/2016Download
Quyết định số 27 ngày 15 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh QT giai đoạn 2016 - 2020...19/07/2016Download
Báo cáo số 145 của Trung tâm quan trắc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Trị ...30/05/2016Download
Quy định số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tấng lớp nhân dân...09/05/2016Download
Công văn số 1342 ngày 20 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp26/04/2016Download
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh21/04/2016Download
Các mốc thời gian tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-202102/03/2016Download
Kế hoạch số 11 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-202102/03/2016Download
Kế hoạch số 371 của UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-202102/03/2016Download
Báo cáo số 217/BC-UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015 và kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 201608/01/2016Download
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông-Xuân05/01/2016Download
Thông báo Lịch thời vụ và cơ cấy giống cây trồng vụ Đông Xuân 2015-201629/12/2015Download
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI08/07/2015Download
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu....08/01/2016Download
Huong dan tuyen truyen 40 nam Ngay giai phong mien Nam 30.406/04/2015Download
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh08/01/2016Download
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 16/01/2015Download
The le cuoc thi viet tim hieu HP nuoc CHXHVN tinh Quang Tri30/12/2014Download
BC tinh hinh kt-xh tinh Quang Tri nam 2014, phương hương, nhiệm vụ năm 201527/12/2014Download
tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/1227/11/2014Download
Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm16/01/2015Download
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị21/05/2014Download
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội ND tỉnh quảng Trị02/04/2014Download
Hướng dẫn thi đua phong trào "Dân vận khéo" năm 201417/03/2014Download
quyết định về việc ban hành kế hoạch tuyên truyềncải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị17/03/2014Download
HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 29/11/2013Download
CÔNG VĂN SỐ: 2678/UBND-ĐN V/V: PHỔ BIẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA VIỆT NAM29/11/2013Download
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐ29/11/2013Download
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTG NGÀY 10/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC "HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRỰC TIẾPTHỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP THỰC 29/11/2013Download
THÔNG BÁO SỐ: 32/TB-SNN NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2013 29/11/2013Download

Thống kê truy cập

0410610Copyright 2019 by ICTQT.VN