Phát huy vai trò của Hội Nông dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 23/01/2024 22:12 132 0
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã đi qua nửa chặng đường thực hiện; trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới đã được Hội Nông dân các cấp triển khai sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống của người dân, được cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia tích cực và ngày càng thể hiện vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đến nay diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày.

Hội Nông dân xã Hải Phong, huyện Hải Lăng tổ chức ra quân thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng
Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 4/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, không có điểm kết thúc; trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM); hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và công tác đỡ đầu đối với xã khó khăn. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến đất, góp công, tài sản tham gia xây dựng nông thôn mới, nhận các công trình nạo vét kênh mương, san lấp đường nội đồng để bổ sung quỹ hoạt động. Kết quả năm 2023, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân tự nguyện hiến 41.870 m2 đất, góp 8.182 triệu đồng, 80.322 ngày công làm mới, sửa chữa 1.838km đường giao thông nông thôn với các công trình “con đường nông dân tự quản”, “con đường kiểu mẫu”.
Nhằm góp phần đạt tiêu chí thu nhập và tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh; các cấp Hội đã đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua phát động của các cấp Hội, hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, bình quân mỗi năm có trên 27.000 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã quyên góp ủng hộ trị giá 1.183 triệu đồng (gồm tiền mặt, vật tư, cây, con giống) và hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất cho hơn 150.000 lượt hộ nông dân, giúp đỡ hơn 180 hộ nông dân thoát nghèo góp phần giảm nghèo thúc đẩy xây dựng NTM. Với tổng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh trên 27tỷ đồng và dư nợ cho vay từ nguồn ủy thác qua các Ngân hàng chính sách, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng Bưu điện Liên Việt là trên 2.500 tỷ đồng, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ trên 34.000 lượt hội viên nông dân có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm nâng cao đời sống góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân và nông dân nông thôn. Bên cạnh đó, tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh còn thực hiện tốt các hoạt động phối hợp đào tạo nghề cho nông dân, hằng năm các cấp Hội phối hợp và trực tiếp vận động trên 1.350 hội viên nông dân tham gia học nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, góp phần tạo việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp, tạo thu nhập ổn định cho hội viên nông dân.
Xác định tinh thần nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, các cấp Hội huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các Ban Trung ương Hội, các Sở, ban ngành trong tỉnh tổ chức 10 lớp tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đảm bảo theo nội dung, kế hoạch phê duyệt cho 600 cán bộ, hội viên nông dân  tại 7 đơn vị Hội Nông dân các huyện và 01 lớp tập huấn “Hội Nông dân xây dựng mô hình xử lý nước sạch hộ gia đình gắn với bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới” cho 190 cán bộ, hội viên nông dân huyện Vĩnh Linh; 03 hội nghị tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện năm 2023 cho 150 cán bộ, hội viên nông dân tại huyện Gio Linh, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị.Chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn NTM, làng văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng, chống các tệ nạn xã hội. Hướng dẫn tổ chức đăng ký và xét danh hiệu gia đình văn hóa, kết quả năm 2023 có 80.881 hộ hội viên đạt gia đình văn hóa.
Phối hợp với Tỉnh Đoàn, Báo Tuổi trẻ, Công ty Greenfeed tổ chức chương trình “Tiếp sức nhà nông” năm 2023 nhằm hỗ trợ các gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn, có con em là học sinh vượt khó học giỏi cho 40 hộ nông dân hai xã Vĩnh Tú và xã Vĩnh Thái thuộc huyện Vĩnh Linh với tổng kinh phí 920.000.000 đồng (Mỗi hộ nhận được vốn vay không lãi suất là 20.000.000 đồng trong 02 năm và thức ăn chăn nuôi miễn phí trị giá 3.000.000 đồng/ hộ), đồng thời trao học bổng khuyến học cho con nông dân năm 2023là 1.000.000đ/học sinh/hộ.
Hằng năm, các cấp Hội đăng ký với Cấp ủy cùng cấp các phần việc cụ thể, trong đó đảm nhận tiêu chí “Môi trường và an toàn thực phẩm” trong xây dựng NTM; vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tham gia cải tạo cảnh quan, bảo vệ tài nguyên, môi trường nông thôn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, duy trì 148 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu; tuyên truyền vận động 80.881 hộ nông dân sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện Đề án số 524/QĐ- TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025”. Các cấp Hội đã triển khai trồng hơn 5.000 cây bóng mát các tuyến đường do Hội Nông dân đảm nhận, trong đó phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chương trình hỗ trợ các loại cây gỗ quý, trồng với mục đích lâu dài, không khai thác phân bổ 2.000 cây xanh cho 6 đơn vị là Hội Nông dân các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh, Gio Linh và Hướng Hóa. Năm 2023, phối hợp Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình điểm về xử lý nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, đã hỗ trợ  16 cái máy lọc nước, 4 xe thu gom rác và 18 thùng đựng rác bảo vệ môi trường nông thôn cho 16 hộ nông dân khó khăn và các chi Hội trên địa bàn xã góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.
Góp phần thực hiện tốt tiêu chí “ Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” trong xây dựng NTM; các cấp Hội đã triển khai thực hiện tốt theo Nghị quyết số 10- NQ/HNDTW của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Hội NDVN tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020- 2025; năm 2023 đã trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập mới 04 Hợp tác xã có 42 thành viên; 18 tổ hợp tác với 203 thành viên, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, qua đó đã hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên thông qua việc cung ứng giống, vật tư đầu vào, hỗ trợ tiêu thụ, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động của kinh tế thành viên, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho nông dân.Phối hợp với Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi theo hướng sinh học cho hội viên Hợp tác xã Tây Sơn (xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh) và tập huấn quy trình kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ cho hội viên Hợp tác xã Nông sản sạch canh tác tự nhiên (xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong); đồng thời hỗ trợ dây chuyền sản xuất, máy hút chân không, nhãn hiệu bao bì cho hai Hợp tác xã.
Tiếp tục triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác về việc “Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025” với Bưu điện tỉnh, duy trì hoạt động của 10 cửa hàng nông sản an toàn tại 9 huyện, thị thành phố nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn cho bà con nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Tổ chức thành công Lễ khai mạc hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn và nông sản an toàn tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 10 gian hàng từ 9 huyện, thị, thành phố và Doanh nghiệp HTX Nông sản Khe Sanh với hơn 200 sản phẩm công nghiệp nông thôn và nông sản an toàn của các địa phương; phối hợp với Ban Dự án nước sạch môi trường – Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thương mại Big C Sài Gòn tổ chức tuyên truyền, vận động các cấp Hội mua và sử dụng máy lọc nước Aquakopa thương hiệu Big C Sài Gòn đã cung ứng 25 máy lọc nước Aquakopa thương hiệu Big C Sài Gòn tại các huyện Gio Linh và Hướng Hóa.
Thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về việc phân công địa bàn đỡ đầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025; trong đó, Hội Nông dân tỉnh được phân công đỡ đầu xã Hướng Lộc (Hướng Hóa). Năm 2023, đã chỉ đạo Hội Nông dân huyện Hướng Hóa, Hội Nông dân xã Hướng Lộc tuyên truyền vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ động tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án, hướng dẫn, hỗ trợ cho các địa phương với nhiều phần việc thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới; cụ thể Hội Nông dân xã tín chấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay dư nợ là 12.359 triệu đồng cho 225 hộ vay để phát triển kinh tế, cho con em đi học, nâng cấp hệ thống nước sạch..., Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 100 cây giống xà cừ từ Chương trình 1 tỷ cây xanh trồng cây bóng  mát trên tuyến đường các thôn. Hội Nông dân xã phối hợp với Nhà máy tinh bột sắn huyện Hướng Hóa hỗ trợ xây dựng mô hình thử nghiệm trồng sắn với diện tích 2ha, trong đó Công ty hỗ trợ 100% phân bón, máy cày đất và tập huấn kỹ thuật; nông dân đối ứng giống sắn và công chăm sóc, dự kiến tháng 1/2024 sẽ thu hoạch. Phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tại huyện Hướng hóa hỗ trợ 30 con bò giống cho 30 hộ nông dân khó khăn để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Quá trình tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần quan trọng trong việc thực hiện sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn, của tỉnh. Góp phần kết quả của toàn tỉnh đến cuối năm 2023 có 69/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (gồm các xã Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch);01 huyện Cam Lộ đạt chuẩn huyện NTM./.
Trần Thúy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay7,905
  • Tháng hiện tại137,958
  • Tổng lượt truy cập924,269
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây