Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Toàn văn phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII của Tổng Bí thư

Toàn văn phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII của Tổng Bí thư

 •   26/12/2023 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 127
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc sáng ngày (26/12) tại Thủ đô Hà Nội. Cổng Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo Đại hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh

Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh

 •   22/08/2023 03:46:38 AM
 •   Đã xem: 122
Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, tỏ rõ hồn cốt, bản sắc, nét riêng, là “Made in Việt Nam”. Vậy nên hiện nay, để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện và khát vọng của Bác Hồ vĩ đại và của cả dân tộc, cần phải vun bồi văn hóa, đặc biệt là tu thân, rèn luyện theo văn hóa Hồ Chí Minh
Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã hiến đất hơn 7.000m2 để xây trường học ở Quảng Trị

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã hiến đất hơn 7.000m2 để xây trường học ở Quảng Trị

 •   15/08/2023 10:56:46 PM
 •   Đã xem: 93
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Hồ Văn Niêu – nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã tình nguyện hiến đất hơn 7.000m2 để xây trường học, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Hội Nông dân tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Hội Nông dân tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

 •   18/07/2023 09:38:01 PM
 •   Đã xem: 37
Thời gian qua, bám sát Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.
Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh

Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh

 •   21/05/2023 08:42:11 PM
 •   Đã xem: 50
Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, tỏ rõ hồn cốt, bản sắc, nét riêng, là “Made in Việt Nam”. Vậy nên hiện nay, để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện và khát vọng của Bác Hồ vĩ đại và của cả dân tộc, cần phải vun bồi văn hóa, đặc biệt là tu thân, rèn luyện theo văn hóa Hồ Chí Minh.
Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

 •   26/02/2023 09:51:27 PM
 •   Đã xem: 1
(TG) - Có một câu hỏi đặt ra là, vì sao cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sức lôi cuốn nhiều trí thức, các nhà hoạt động xã hội có xu hướng chính trị khác với Đảng Cộng sản đến với cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng qua hiện tượng Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, chúng ta có thể tìm thấy một trong những câu trả lời.
Nhớ Bác Hồ trong tháng độc lập đầu tiên

Nhớ Bác Hồ trong tháng độc lập đầu tiên

 •   28/09/2022 03:46:38 AM
 •   Đã xem: 49
Trước tháng 9/1945, nước Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới. Ngay cả xứ Đông Dương thuộc Pháp cũng thật mơ hồ với rất nhiều trí thức, học giả Âu Mỹ. Tháng 8/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân cả nước Việt Nam nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát-xít Nhật.
Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên Le Paria

Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên Le Paria

 •   19/05/2022 04:07:16 AM
 •   Đã xem: 58
Học tập lãnh tụ cách mạng thiên tài của giai cấp vô sản V.I. Lenin với việc sử dụng báo chí như một vũ khí mạnh mẽ, sắc bén trong đấu tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu sự nghiệp cứu dân, cứu nước của mình bằng hoạt động báo chí và báo Le Paria (Người cùng khổ) mà Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập đã ghi lại dấu ấn lịch sử này.
Tấm lòng của Bác Hồ với nông dân

Tấm lòng của Bác Hồ với nông dân

 •   29/04/2022 05:03:22 AM
 •   Đã xem: 51
Nguyễn Trí Ánh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta; nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người là tượng trưng cho tinh hoa dân tộc, tiêu biểu cho trí tuệ và phẩm chất đạo đức của Đảng và dân tộc. Sinh thời, bên nỗi lo chung, Người đã giành tình cảm đặc biệt với bà con nông dân.
Con người của

Con người của "Lao động, tình thương và lẽ phải"

 •   08/04/2022 04:34:39 AM
 •   Đã xem: 47
Sinh thời, đồng chí Lê Duẩn thường nói: “Con người sống là phải có lao động, có tình thương và lẽ phải. Đó là đạo lý cuộc sống”. Ước mong của đồng chí là xây dựng thành công một xã hội xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, Nhân dân no đủ, trong đó con người giàu tình thương yêu đối với nhau.
Hội Nông dân xã Hải Hưng điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05

Hội Nông dân xã Hải Hưng điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05

 •   04/01/2022 01:52:11 AM
 •   Đã xem: 67
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện Hải Lăng đã triển khai sâu rộng, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên và nông dân. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác mà Hội Nông dân xã Hải Hưng là một điển hình.
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức quán triệt chuyên đề về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức quán triệt chuyên đề về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 •   26/10/2021 03:09:23 AM
 •   Đã xem: 1
Ngày 21/10/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.
Hội Nông dân phường 2 tích cực học tập và làm theo Bác

Hội Nông dân phường 2 tích cực học tập và làm theo Bác

 •   08/10/2021 04:48:31 AM
 •   Đã xem: 56
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Hội Nông dân Phường 2, TP. Đông Hà hưởng ứng tích cực gắn với thực hiện các phong trào thi đua, qua đó góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ

Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ

 •   20/06/2021 11:23:28 PM
 •   Đã xem: 43
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, Nhà nước ta mà còn là người sáng lập và chỉ đạo nền báo chí cách mạng Việt Nam, kể từ ngày Báo Thanh niên, cơ quan của Hội Thanh niên cách mạng tại Quảng Châu (Trung Quốc) ra số đầu vào ngày 21/6/1925. 96 năm đã qua, tư tưởng báo chí của Bác Hồ là: Viết cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào? - đã và vẫn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong ý thức và hành động của những người làm báo cách mạng Việt Nam.
Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về

Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh"

 •   13/06/2021 11:14:32 PM
 •   Đã xem: 104
Chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang.
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 •   13/05/2021 11:40:48 PM
 •   Đã xem: 44
Trần Văn Bến – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức triển khai sâu rộng và thiết thực trong cán bộ, hội viên nông dân và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 •   26/04/2021 03:46:41 AM
 •   Đã xem: 1
Ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chuyển giao nhiệm vụ cách mạng giữa các thế hệ trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chuyển giao nhiệm vụ cách mạng giữa các thế hệ trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay

 •   19/01/2021 02:15:27 AM
 •   Đã xem: 73
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc chuyển giao nhiệm vụ cách mạng giữa các thế hệ theo hướng đảm bảo sự kế thừa và phát triển trong công tác cán bộ của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chuyển giao nhiệm vụ cách mạng giữa các thế hệ để luôn có đội ngũ cán bộ kế tiếp đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử được Nhân dân giao phó.
 Sáng mãi tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh

Sáng mãi tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh

 •   30/11/2020 03:48:46 AM
 •   Đã xem: 51
Tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình hiện nay

Các tin khác

Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay2,431
 • Tháng hiện tại190,592
 • Tổng lượt truy cập976,903
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây