Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gio Linh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ ba - 06/06/2023 04:11 40 0
Thực hiện Kế hoạch số 201- KH/HNDT ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo đại hội Hội ND các cấp, vừa qua, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Gio Linh, Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gio Linh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 201- KH/HNDT ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo đại hội Hội ND các cấp, vừa qua, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Gio Linh, Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Đồng chí Trần Văn Bến –UVBCH Trung ương Hội NDVN – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Văn Bến –UVBCH Trung ương Hội NDVN – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, UVTV và đại diện các Ban của HND tỉnh; đồng chí Trần Văn Quảng – TUV, Bí thư huyện ủy Gio Linh cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các đại biểu nguyên Chủ tịch, cán bộ Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ và 144 đại biểu đại diện cho 10.900 hội viên tham dự đại hội.
Đồng chí Trần Văn Quảng – TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh trao Bức trướng tại Đại hội


Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân huyện Gio Linh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đầu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trên 98% % chỉ tiêu đạt được, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt vượt so với nghị quyết Đại hội đề ra. Phong trào thi đua chính của Hội tiếp tục được phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.
Các đồng chí đại biểu đến dự Đại hội


Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên ngày càng được chú trọng, đổi mới. Đội ngũ cán bộ hội kịp thời được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới; chất lượng sinh hoạt hội ngày càng được nâng cao.

Các phong trào thi đua do hội phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững của huyện. Trong nhiệm kỳ đã vận động xây dựng 52 mô hình kinh tế trong đó có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp 240 hội viên thoát nghèo.
Đồng chí Trần Văn Bến –UVBCH Trung ương Hội NDVN – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho tập thể Hội Nông dân huyện Gio Linh đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và PTND, nhiệm kỳ 2018-2023


Hoạt động hỗ trợ về vốn tiếp tục được tăng cường, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp là hơn 5,2 tỷ đồng; tổng dư nợ qua ủy thác tại ngân hàng CSXH huyện trên 130 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp: 87 tỷ đồng, Ngân hàng Bưu điện Liên việt: 17 tỷ đồng. Đóng góp 60.000m2, 35.000 cây lâu năm, 150.000 ngày công, gần 10 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.Ban Chấp hành Hội ND huyện Gio Linh, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội


Với thành tích đạt được, Hội Nông dân huyện Gio Linh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen; nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Quảng-TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trần Văn Bến – TUV – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Hội Nông dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đại hội thảo luận về những hạn chế, phân tích kỹ các nguyên nhân, khó khăn, thách thức và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, nhấn mạnh: “Hoạt động của Hội cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh công tác vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nông thôn. Những phần việc đảm nhận cần thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường giáo dục, quản lý chặt chẽ cán bộ, hội viên, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Hội cấp trên. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với Kết luận số 01, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nghị quyết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp,…”

Nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, các cấp Hội trên địa bàn huyện Hội Nông dân huyện Gio Linh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp đông đảo hội viên nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại các địa phương, chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới gắn với một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, phát triển hội viên đạt tỷ lệ trên 93% so với hộ nông nghiệp, 100% hội viên được cấp thẻ, kết nạp mới 1.000 – 1.200 hội viên; Hàng năm có 100% cơ sở hội, chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ sở hội, chi hội có quỹ hoạt động, bình quân đạt 130.000đ/hội viên. Hàng năm thu ủng hộ quỹ Hỗ trợ nông dân 15.000đ/hội viên, 10.000đ/hội viên ủng hộ quỹ tương trợ nông dân.

Trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 (khuyết 1 đồng chí); bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Hữu Chính tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028./.

Trương Thị Thùy Trang – Hội Nông dân huyện Gio Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay5,628
  • Tháng hiện tại117,977
  • Tổng lượt truy cập904,288
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây