Hội nghị tập huấn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát

Thứ năm - 03/11/2022 04:03 45 0
Vừa qua, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát.
Hội nghị tập huấn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát

Vừa qua, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát.

255 điểm cầu với hơn 6.000 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và được kết nối trực tuyến tới 255 điểm cầu tại Hội Nông dân tỉnh, thành phố và Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên cả nước. Đây là hội nghị trực tuyến có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay với tổng số 255 điểm cầu và hơn 6.000 đại biểu tham dự.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị tập huấn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Quảng

Thực hiện triển khai kế hoạch số 593-KH/HNDTW ngày 12/10/2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt nam tổ chức tập huấn, triển khai kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp cho cán bộ Hội nắm vững kế hoạch và các hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Hội các cấp, công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Hội. Đồng thời, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội đối với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.


Hội nghị tập huấn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn, triển khai kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022”. Ảnh: Đức Quảng

Tại hội nghị đồng chí Phạm Xuân Hồng - Trưởng Ban tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày các nội dung như: hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028; kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trình bày các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; hướng dẫn việc lập Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 (theo Hướng dẫn số 515 ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, phần III về nhân sự Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra cụ thể đối với Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở.

8 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh: Chúng ta đều biết Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp nông dân Việt Nam, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2018-2023; Bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết của BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

Để đảm bảo cho việc chỉ đạo, theo dõi nắm bắt tình hình và thông tin báo cáo cho đảm bảo, kịp thời, đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các Tiểu ban Đại hội thuộc Trung ương Hội lưu ý thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm.

"Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố quán triệt Chỉ thị số 16 -CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, chỉ đạo Ban thường vụ cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về chủ trương, văn kiện, nhân sự và nguồn cho đại hội. Triển khai thực hiện kế hoạch và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội, xây dựng kế hoạch và các hướng dẫn để chỉ đạo đại hội cấp dưới và kế hoạch đại hội cấp mình, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp.

Các cấp Hội cần chuẩn bị văn kiện một cách nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất và đầy đủ nội dung đảm bảo đúng định hướng của cấp ủy và Hội cấp trên với tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Tiểu Ban văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII sớm có hướng dẫn đề cương báo cáo chính trị cho đại hội Hội Nông dân các cấp. Về phương án nhân sự phải thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định và phát triển" - đồng chí Phạm Tiến Nam nhấn mạnh.

Căn cứ kế hoạch và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội và điều kiện cụ thể của địa phương; Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp tỉnh quyết định việc chỉ đạo đại hội điểm của cấp huyện, cơ sở thuộc địa phương mình, lưu ý việc lựa chọn đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm cần đảm bảo các yêu cầu và điều kiện: có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội có kinh ngiệm, đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, đơn vị phải luôn đạt vững mạnh về công tác hội và phong trào nông dân…đồng thời phải báo cáo và xin ý kiến của ban thường vụ tỉnh, thành uỷ.

Về Ủy ban kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội VII đến thời điểm hiện nay, Hội Nông dân các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện Điều lệ Hội khóa VII và các Quy định, Đề án, Hướng dẫn của Trung ương Hội về việc lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Điều lệ và các quy định của Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018-2023, thực tiễn áp dụng đã đặt ra một số vấn đề bất cập cần phải được nghiên cứu, đánh giá tổng kết và báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Chính do một số vấn đề bất cập đã nảy sinh trong thực tiễn thực hiện Điều lệ Hội và các quy định của Hội về Ủy ban Kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát của Hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã cân nhắc và quyết định hướng dẫn việc lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 (theo Hướng dẫn số 515-HD/HNDTW ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, phần III Về nhân sự Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra), cụ thể như sau:

Đối với Hội Nông dân cấp tỉnh: chủ động chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2023-2028 (quy trình giới thiệu nhân sự tương tự quy trình giới thiệu nguồn nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch). Xây dựng đề án ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 (không cần có số dư) theo Điều lệ Hội, đề án, hướng dẫn, quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII đã ban hành.

Đối với cấp huyện và cơ sở Hội: tạm thời chưa bầu Ủy ban Kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở, qua tổng kết, đánh giá sẽ có kiến nghị sửa đổi quy định về ủy ban kiểm tra trong Điều lệ Hội khoá VII. Khi Điều lệ khóa VIII được Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam thông qua và ban hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sau.

Trong thời gian chưa bầu Ủy ban kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở khóa mới, Ủy ban kiểm tra và cán bộ Hội phụ trách công tác này vẫn tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội theo quy định.

Về các ý kiến thảo luận tại hội nghị hôm nay, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề, nội dung. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và các ban chuyên môn thuộc Trung ương Hội tiếp tục tiếp thu những vấn đề mới chưa trao đổi hôm nay để báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội cho ý kiến và có văn bản gửi các cấp Hội để thống nhất trong tổ chức thực hiện./.

http://www.hoinongdan.org.vnTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,506
  • Tháng hiện tại190,667
  • Tổng lượt truy cập976,978
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây