Nông dân Quảng Trị 50 năm đồng hành cùng xây dựng quê hương giàu đẹp

Thứ sáu - 29/04/2022 04:28 34 0
Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 50 năm kể từ ngày quê hương Quảng Trị được giải phóng, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thử thách, cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh trên mỗi chặng đường dựng xây và phát triển.
Nông dân Quảng Trị  50 năm đồng hành cùng xây dựng quê hương giàu đẹp

Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

50 năm kể từ ngày quê hương Quảng Trị được giải phóng, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thử thách, cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh trên mỗi chặng đường dựng xây và phát triển.
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Hội Nông dân tỉnh 2020


Năm 1972, đứng trước muôn vàn khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, nông dân Quảng Trị cùng với toàn Đảng, toàn dân ra sức ngày đêm khai hoang phục hóa, rà phá bom mìn, san lấp hố bom, nỗ lực vươn lên nhằm khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống, đóng góp sức người, sức của cùng cả nước chi viện cho chiến trường miền Nam làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong ngôi nhà chung thời kỳ Bình Trị Thiên hợp nhất, nông dân Quảng Trị cùng đoàn kết trong tổ chức Hội Liên hiệp Nông dân tập thể, hưởng ứng phong trào đưa nông dân vào các hình thức làm ăn tập thể để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp với khẩu hiệu “Một nắng hai sương bám ruộng, bám đồng để sản xuất”; “tấc đất tấc vàng”; “cải tiến quản lý Hợp tác xã nông nghiệp”; tích cực tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, bão lũ; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày một đi lên.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là hơn 30 năm tỉnh Quảng Trị được tái lập, dưới sự lãnh đạo trực tiếp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị; với vai trò nòng cốt trong việc tập hợp lực lượng để sản xuất nông nghiệp và tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh về mọi mặt. Đến nay, cấp huyện có 9 huyện, thị, thành Hội, 125 cơ sở Hội, 804 chi Hội (trong đó 799 chi Hội theo địa bàn dân cư, 5 chi Hội nghề nghiệp), với tổng số 87.649 hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp Hội đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện, từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2021, toàn tỉnh có 25.210 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương là 84 hộ, cấp tỉnh 678 hộ, cấp huyện 4.302 hộ, cấp cơ sở 20.146 hộ (năm 1993 toàn tỉnh có 5.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp). Vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho các hộ nông dân nghèo để vươn lên thoát nghèo. Hàng năm, các cấp Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ cho từ 1500 – 2000 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 10,92 %.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp; các chương trình, kế họach phát triển kinh tế của địa phương; thực hiện dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo 6 cây, 2 con chủ lực của tỉnh và những cây, con có lợi thế của từng địa phương; hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa ổn định như cà phê Khe Sanh, cao su ở Vĩnh Linh, Gio Linh, hồ tiêu Cam Lộ; lúa Triệu Phong, Hải Lăng và chuối Hướng Hoá…; Xây dựng các vùng nuôi tôm ven biển, đánh bắt xa bờ với tàu công suất lớn; cải tạo đàn bò, nạc hóa đàn lợn, nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu thị trường; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH-HĐH, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về lợi ích của việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm. Tổ chức cho nông dân tham gia các hội nghị kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hội chợ nông sản, sàn giao dịch điện tử để quảng bá sản phẩm. Hội Nông dân tỉnh và nhiều huyện, thị, thành Hội tổ chức gian hàng trưng bày nông sản an toàn tại các lễ hội; hỗ trợ đăng ký, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm như: chuối, bơ Hướng Hóa, rượu men lá Ba Nang, rượu cần Nhất Hùng, dưa hấu Vĩnh Tú, Phong Bình, đậu xanh tằm Vĩnh Giang, tiêu Cùa... Từng bước đưa các sản phẩm vào các siêu thị nhằm giới thiệu, tiêu thụ hàng nông sản cho hội viên, nông dân, góp phần đưa nền nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững và toàn diện. Những năm gần đây, hàng năm Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho hơn 3000 lượt hội viên nông dân; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 60.000 lượt hội viên nông dân. Tín chấp qua các ngân hàng cho hội viên nông dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay tổng nguồn vốn qua kênh Hội Nông dân quản lý 2.014 tỷ đồng, với 24.815 hộ vay. Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp 22,7 tỷ đồng cho 717 hộ vay.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” và phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội tập trung tuyên truyền trong hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa, các nội dung, tiêu chí và đảm nhận với cấp ủy, chính quyền những phần việc cụ thể: Vận động nông dân hiến đất, hiến cây, đóng góp tiền của, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện cải tạo vườn tạp, sản xuất hữu cơ, xây dựng các trang trại, gia trại gắn bảo vệ môi trường... Các cấp Hội phát động nông dân hưởng ứng phong trào“Ngày thứ bảy vì nông thôn mới”; duy trì và nhân rộng mô hình “vườn mẫu”,“ đường hoa nông dân”,“đoạn đường nông dân tự quản”,“thu gom và xử lý rác thải trên đồng ruộng”. Nông dân thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị với phong trào “Ngày chủ nhật xanh”,“tuyến phố nông dân tự quản”. Tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, nạo vét khơi thông dòng chảy các đoạn sông, kênh mương nội đồng, diệt chuột, diệt cây mai dương; tích cực vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, bản, làng, xã văn hóa; các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; giữ gìn cảnh quan môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội. Hoạt động của các cấp Hội đã góp phần vào kết quả chung, để đến nay, toàn tỉnh đã có 63/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 62,3%, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 50 năm giải phóng, từ một nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, thiếu thốn mọi thứ, nhưng với quyết tâm không chịu lùi bước trước khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã kiên trì, bền bỉ vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 7,8%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 49,5 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp giúp người dân thoát nghèo bền vững. Nông nghiệp phát triển toàn diện và theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ cấu sản xuất chuyển đổi theo hướng đẩy mạnh sản xuất hàng hoá; từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, thâm canh, chuyên canh; vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao được hình thành và từng bước được triển khai nhân rộng. Sản lượng lương thực đạt trên 27,5 vạn tấn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thật sự góp phần thay đổi diện mạo vùng quê, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận trong xã hội được củng cố. Những thành quả đó chính là kết tinh của sự chung lưng đấu cật, đồng lòng đồng sức của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của giai cấp nông dân và Hội Nông dân các cấp tỉnh nhà.

Với sự đóng góp và nỗ lực phấn đấu, các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân Quảng Trị vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Hội Nông dân tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất (2016) và nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của UBND tỉnh. Hội Nông dân huyện Hải Lăng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Hội Nông dân các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh và 06 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, trong thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,492
  • Tháng hiện tại190,653
  • Tổng lượt truy cập976,964
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây