Tổ chức lễ phát động hưởng ứngTuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023

Thứ ba - 06/06/2023 20:29 43 0
Sáng ngày 6/6, tại Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Triệu Phong, Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2023.
Tổ chức lễ phát động hưởng ứngTuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023

Sáng ngày 6/6, tại Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Triệu Phong, Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2023.