Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ năm - 09/12/2021 03:55 45 0
Hôm nay 9/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh… dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hôm nay 9/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh… dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị- Ảnh: N.V

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật mục đích, ý nghĩa việc ban hành Kết luận và Quy định của BCH Trung ương Đảng, khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tập trung trả lời 3 câu hỏi vì sao lần này trung ương lại tiếp tục bàn và ra nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những tinh thần mới, nội dung mới của nghị quyết lần này là gì và cán bộ, đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật 4 điểm mới của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đó là: Thứ nhất nội dung và phạm vi không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm trong xây dựng cả hệ thống chính trị, không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm sự suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Điểm mới thứ 2 là mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát thực hơn với tình hình mới. Điểm mới thứ 3 là bổ sung làm rõ đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới. Điểm mới thứ 4 là bổ sung hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu tự giác làm trước. Ngay sau hội nghị này, căn cứ vào nghị quyết, kết luận, quy định lần này, cán bộ, đảng viên nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.

Mọi cán bộ, đảng viên đều phải làm như vậy chứ không chỉ đứng ngoài mà nói hoặc là chờ xem coi như mình vô can. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần phải chuẩn bị thật chu đáo, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất, phải có sản phẩm…

Trước đó, tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai quán triệt những nội dung chủ yếu về Kết luận và Quy định của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, công tác chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ XII được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt trên các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, từ năm 2016 - 2020 có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chiếm 0,5% tổng số đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Những điểm mới trong Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4, BCH Trung ương Đảng khóa XIII là mở rộng phạm vi không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn.

Về Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Kết luận, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Về Quy định số 37 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm cơ bản giữ nguyên 19 điều, điều chỉnh sắp xếp và biên tập lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi (tư tưởng, chính trị, lối sống; nhiệm vụ đảng viên; nhiệm vụ cấp trên giao…) có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Quy định xây dựng 2 điều mới là Điều 3, Điều 13…

Baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay3,508
  • Tháng hiện tại192,064
  • Tổng lượt truy cập978,375
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây