Các cấp Hội Nông dân Quảng Trị quyết tâm góp sức sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Thứ ba - 19/01/2021 03:06 33 0
Trần Văn Bến – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà. Đại hội xác định mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”. Kỳ vọng và tin tưởng vào những đổi thay của quê hương trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh quyết tâm cùng chung tay, góp sức sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.
Các cấp Hội Nông dân Quảng Trị quyết tâm góp sức sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Trần Văn Bến – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà. Đại hội xác định mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”. Kỳ vọng và tin tưởng vào những đổi thay của quê hương trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh quyết tâm cùng chung tay, góp sức sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ qua, với việc thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động trọng tâm của Hội và nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội và hội viên, nông dân trong tỉnh đã khẳng định vai trò, sự đóng góp vào kết quả đạt được chung của tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thực hiện được mục tiêu “Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

Đối với hoạt động Hội và phong trào nông dân trong 5 năm đến, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII chỉ rõ: “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chỉnh trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. “Phát huy vai trò nòng cốt của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đời sống dân cư nông thôn và giảm nghèo”.
Hội Nông dân tỉnh gắn biển công trình mô hình thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường nông thôn năm 2020 tại xã Triệu Long


Để sớm đưa Nghị quyết tỉnh Đảng bộ đi vào đời sống của nông dân, Hội Nông dân tỉnh có kế hoạch cụ thể quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến các cấp Hội và hội viên, nông dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến thông qua hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng như: Tập huấn, Hội nghị báo cáo viên, trao đổi, hỏi đáp, thông qua các sân chơi “Vui cùng nhà nông”, “Nhà nông đua tài”…tập trung vào những nội dung cơ bản, những vấn đề mới nêu trong nghị quyết; đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết xác định những nội dung trọng tâm nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Tham gia chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các cấp Hội sẽ tăng cường vận động nông dân thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp sau thiên tai; dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất; chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chú trọng những cây, con chủ lực của tỉnh và có lợi thế của từng địa phương, đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao. Trong tổ chức sản xuất, vận động nông dân tham gia vào kinh tế hợp tác, sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, chú trọng chất lượng, nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản. Tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ vật tư nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tổ chức thành lập các nhóm hộ, tổ hợp tác trong sản xuất…thiết thực giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể: hiến đất, góp tiền, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng; cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa; xây dựng gia đình văn hóa; hưởng ứng các hoạt động “ Ngày thứ 7 tỉnh nguyện vì nông thôn mới”. Rà soát nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình của Hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: thu gom rác thải trên đồng ruộng, hỗ trợ xây nhà vệ sinh cho hội viên đồng bào dân tộc thiểu số, đoạn đường, tuyến phố nông dân tự quản,

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Hội Nông dân tỉnh sẽ chỉ đạo để các cấp Hội tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội về các chủ trương, chính sách có liên quan đến nông dân nhằm góp phần để các chủ trương được ban hành và thực hiện có hiệu quả trong đời sống thực tế. Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và giới thiệu cán bộ Hộicó năng lực tham gia bộ máy Ịãnh đạo của Đảng, chính quyền. Nắm bắt, phản ánh và đề xuất kịp thời với các cấp ủy, chính quyền tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xức của nông dân. Vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện phương châm “Hội mạnh - Hội rộng - Hội viên tiêu biểu”, Hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của nông dân, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để chuyển tải có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giáo dục truyền thống gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhẳm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đoàn kết, đức tính cần cù, sáng tạo, phát huy khả năng, sự đóng góp của nông dân góp phần thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm96
  • Hôm nay8,488
  • Tháng hiện tại200,157
  • Tổng lượt truy cập986,468
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây