Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Thứ năm - 28/12/2023 03:02 156 0
Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra 5 mục tiêu chung, 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023 -2028. Cùng với đó, các đại biểu nông dân đã biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu để làm cơ sở phấn đấu và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới…
Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì buổi họp báo.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì buổi họp báo

Sáng 27/12/2023, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành bế mạc sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”.

Ngay sau lễ bế mạc, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Họp báo thông tin kết quả Đại hội.

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG CỦA GIAI CẤP NÔNG DÂN

Chủ trì họp báo, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước; đồng thời là cơ hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội nông dân vững mạnh.

Quang cảnh họp báo

Tổng số Đại biểu là 996 đại biểu, tham dự 995 đại biểu (vắng 1 đại biểu trong suốt quá trình đại hội). Trong đó, đại biểu được bầu (do Đại hội Hội nông dân 63 tỉnh, thành phố bầu) 854 người (chiếm 85,74%); đại biểu đương nhiên (là Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII) 92 người (chiếm 9,23%); đại biểu chỉ định (là cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà khoa học, cán bộ Hội) 50 người (chiếm 5,02 %).

Đại biểu dự đại hội có đại diện đủ 54/54 dân tộc. Độ tuổi bình quân của các đại biểu 47,8 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất 68 tuổi; ít tuổi nhất là 22 tuổi (đại biểu Chu Thị Cải – hội viên nông dân Chi hội xóm Cà Mèng, xã Đức hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Đại hội vui mừng, phấn khởi được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ…

Có trên 300 đại biểu được mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - xã hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII với tiêu đề: “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm 2023 -2028.

5 MỤC TIÊU CHUNG CHO NHIỆM KỲ MỚI

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, định hướng lớn, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ mới; thống nhất cao 5 mục tiêu chung cho nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân, tận tụy phục vụ nông dân.

Thứ hai: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân ngày càng được nâng cao cùng với sự phát triển của đất nước. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Thứ ba: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Thứ tư: Xây dựng người nông dân văn minh, giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật và nếp sống văn minh.

Thứ năm: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu để làm cơ sở phấn đấu và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới như: có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội; kết nạp từ 1 triệu hội viên mới trở lên; thành lập mới 25.000 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 2.500 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; có ít nhất 97% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1,25 triệu hội viên và lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 250.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên; hỗ trợ ít nhất 500.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.000 hợp tác xã nông nghiệp...

Để thực hiện thắng lợi 17 chỉ tiêu trên, Đại hội đã đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023 -2028.

Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 2

Đại hội Hội Nông dân toàn quốc quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) là 119 ủy viên; tại Đại hội đã bầu 111 ủy viên (khuyết 8 ủy viên sẽ kiện toàn sau đại hội). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất  đã họp ngày 26/12/2023, bầu 18 ủy viên Thường vụ, (khuyết 3 ủy viên sẽ bổ sung sau); bầu Chủ tịch, và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (khuyết 1 Phó Chủ tịch sẽ bầu bổ sung sau); Hội nghị đã bầu Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Hội gồm 11 ủy viên.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII với 100% số phiếu. Cùng với đó, 4 Phó Chủ tịch tái đắc cử: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định.

Theo vneconomy.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,313
  • Tháng hiện tại190,474
  • Tổng lượt truy cập976,785
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây