Hội Nông dân tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới

Thứ ba - 25/07/2023 21:51 163 0
Hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đánh dấu sự trưởng thành của các cấp Hội và phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi. Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ đánh giá lại những kết quả hoạt động của phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới.
Hội Nông dân tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới

mới.

Hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đánh dấu sự trưởng thành của các cấp Hội và phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi. Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ đánh giá lại những kết quả hoạt động của phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Trần Văn Bến-TUV, Chủ tịch Hội ND tỉnh phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: TD


Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị hiện có 125 cơ sở hội, 809 chi hội với 88.844 hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua, công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở. Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã chỉ đạo triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, bằng các chỉ tiêu, phần việc cụ thể. Vì vậy, đã có 13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra thực hiện đạt và vượt. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng, có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được củng cố, phát triển. Nội dung hoạt động của tổ chức hội ngày càng thiết thực, phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu của hội viên. Chất lượng hội viên và sinh hoạt chi, tổ hội từng bước được nâng lên.

Bộ máy tổ chức sắp xếp tinh gọn, phát huy hiệu quả. Đội ngũ cán bộ hội các cấp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu của công tác. Phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong nông dân và xuất hiện ngày càng nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, nông dân thoát nghèo bền vững. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được triển khai có hiệu quả, lĩnh vực hỗ trợ nông dân giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh. Hội đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới cụ thể, hiệu quả, có nhiều điểm mới, đột phá. Vai trò, trách nhiệm của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được khẳng định. Kết quả nổi bật nhất đó là chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Đặc biệt, huy động các nguồn lực về vốn gần 1.000 tỉ đồng qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, các ngân hàng và các chương trình hỗ trợ khác để giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể đã được đẩy mạnh và đem lại nhiều kết quả tích cực. Đây là phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt được các cấp hội chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm hiệu quả.

Tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo 6 cây, 2 con chủ lực của tỉnh và những cây, con có lợi thế ở từng địa phương. Chú trọng áp dụng công nghệ, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng, thích ứng biến đổi khí hậu vào sản xuất diện rộng; sản xuất theo hướng liên kết, chuyển từ sản xuất theo số lượng sang chú trọng chất lượng gắn với thị trường, từ sản xuất phân tán sang tập trung, hình thành và mở rộng những vùng sản xuất chuyên canh. Phối hợp với các ban của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành thực hiện nhiều chương trình, đề án, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong nông dân tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 26.926 hộ nông dân đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp, tăng 5.123 hộ so với đầu nhiệm kỳ (vượt chỉ tiêu đề ra). Từ phong trào xuất hiện ngày càng nhiều nông dân điển hình trong SX-KD cho thu nhập mỗi năm từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng.

Điểm nổi bật nữa của hoạt động hội là vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Bằng việc đổi mới các hình thức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả; hằng năm, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Chi cục Nông thôn mới và Công ty CP phân bón Bình Điền Quảng Trị tổ chức chương trình “Vui cùng nhà nông” để tuyên truyền chủ trương, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, kiến thức khoa học kỹ thuật, tạo sân chơi bổ ích thu hút sự tham gia của đông đảo nông dân và người dân địa phương. Các cấp hội tổ chức và phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng”, liên hoan hoan nghệ, trò chơi dân gian khơi dậy truyền thống đoàn kết, sức mạnh nội lực trong cộng đồng. Qua đó, giúp nông dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, nông dân trong tỉnh đã tự nguyện hiến 343.496 m2 đất, góp 95,2 tỉ đồng,

160.451 ngày công làm mới, sửa chữa 836 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, nâng cấp 1.300 km kênh mương nội đồng, góp phần quan trọng để các địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nông dân hưởng ứng tích cực trong các phong trào “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới”, vùng đô thị với “Ngày Chủ nhật xanh” bằng những việc làm thiết thực như vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp, nạo vét khơi thông dòng chảy các đoạn sông, kênh mương nội đồng, diệt chuột, diệt cây mai dương...Các mô hình của hội trong xây dựng nông thôn mới được duy trì và nhân rộng: “xây dựng vườn mẫu”, “đường hoa nông dân”, “đoạn đường nông dân tự quản”, “tuyến đường, góc phố nông dân tự chăm”, “thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”. Toàn tỉnh hiện có 116 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, trong đó Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ xây dựng 5 mô hình với tổng trị giá 600 triệu đồng. Phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, khu phố văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…

Kế thừa những thành tựu đạt được sau 34 năm lập lại tỉnh và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đã xác định mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”. Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tỉnh đã xác định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện các nội dung 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh đều gắn với nông dân và vai trò của các cấp hội.

Từ thực tế tình hình, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của hoạt động hội và phong trào nông dân tỉnh nhiệm kỳ đến được xác định như sau: Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển”, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp đông đảo hội viên nông dân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt. Phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.

Từ đó, xác định mục tiêu xây dựng hội nông dân các cấp trong tỉnh vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Chú trọng hướng dẫn, xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, liên kết theo chuỗi giá trị, giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế. Nâng cao chất lượng hội viên thông qua công tác vận động, tuyên truyền giáo dục để hội viên, nông dân nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt và áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, am hiểu nông nghiệp, nông thôn, sâu sát nông dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động hội và phong trào nông dân.

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp cần tổ chức thực hiện là:

Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đổi mới nội dung sinh hoạt hội theo hướng đa dạng thiết thực, đáp ứng nhu cầu của hội viên, tạo động lực để hội viên nông dân gắn bó hơn với tổ chức hội. Thường xuyên củng cố chi hội theo địa bàn dân cư; xây dựng và phát triển mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp.

Mở rộng đối tượng phát triển hội viên là các đảng viên sống ở nông thôn, các doanh nhân, hội đồng quản trị hợp tác xã; trí thức trẻ là con em nông dân, xuất thân từ nông thôn hoặc gắn bó với nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm tập hợp hội viên địa bàn đồng bào có đạo, vùng biên giới, vùng biển.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh, cán bộ chuyên trách các cấp theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng đảm bảo tinh gọn, phù hợp và phát huy hiệu quả hoạt động. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Hội Nông dân các cấp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời để hội viên nông dân biết và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những nội dung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chỉ thị, nghị quyết và Điều lệ Hội; nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nắm bắt tình hình tư tưởng, những nguyện vọng và bức xúc của nông dân để kịp thời phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng hình thức đối thoại, tư vấn pháp luật giúp nông dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đời sống; tổ chức các chương trình “Vui cùng nhà nông”, “Nhà nông đua tài”...tạo sân chơi thiết thực cho nông dân.

Tăng cường tuyên truyền những mô hình sản SX-KD có hiệu quả, cách làm mới trong công tác hội và phong trào nông dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đạt chuẩn theo quy định, đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Hồ Nguyên Kha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,860
  • Tháng hiện tại214,809
  • Tổng lượt truy cập1,001,120
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây